Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS225 Foto Muhabirliği 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere, haber fotoğrafı çekimi ve basında fotoğraf kullanımı konusundaki teorik ve teknik bilginin aktarılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assist.Prof.Dr.Ömer ÇAKIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Temel fotoğrafçılık konusundaki teknik bilgiler gözden geçirilmelidir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- DSLR Fotoğraf Makinesi - Yazılı Kaynaklar Basın Fotoğrafçılığı, Pierre Jean Amar, Kırmızı yayınları, İstanbul, 2009. Haber Fotoğrafçılığı, Özer Kanburoğlu, Say Yayınları/Fotoğraf Dizisi, İstanbul, 2013. Filmden Dijitale Fotoğraf, Emre İkizler, Say Yayınları/Fotoğraf Dizisi, İstanbul, 2007. - Online Kaynaklar National Geographic, link: http://news.nationalgeographic.com/ Atlas Dergisi, link: http://www.atlasdergisi.com/category/gundem

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Basın fotoğrafçılığının tanımı ve tarihçesini, ünlü basın fotoğrafçılarını ve onların eserlerini, basında fotoğraf kullanımı konusunda teorik bilgiyi ve uygulamaları kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 75 1
40 Proje Hazırlama 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 7 3 21
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
18 Örnek Vaka İncelemesi 6 2 12
22 Proje Hazırlama 2 3 6
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Basın fotoğrafçılığının tanımı ve tarihçesi
2 Haber ve fotoğraf ilişkisi
3 Örnek basın fotoğrafları gösterimi
4 Karar anı ve kompozisyonun önemi
5 Uygulama@ Dış mekan basın fotoğrafı çekimi
6 Ünlü basın fotoğrafçıları ve örnek çalışmalar
7 Vize Sınavı
8 Basın fotoğrafçısının yanındaki malzemeler ve kullanımları
9 Uygulama@ Dış mekan belgesel fotoğraf çekimi
10 Basında kullanılacak fotoğrafın seçimi
11 Fotoğraf ve fotoğraf altyazısı arasındaki ilişki
12 Basın Fotoğrafçılığında Etik
13 Uygulama@Final ödevi için haber fotoğrafı çekimi çalışması
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1458375 Basın fotoğrafı çekilirken dikkat edilmesi gereken teknik ve etik hususları öğrenir.
2 1458376 Basın fotoğrafçılığı alanında dünya üzerindeki ünlü isim ve fotoğrafları tanır.
3 1458377 Basın için fotoğraf çekmeyi ve çektiği fotoğrafları metinle bütünleştirerek editoryal olarak değerlendirebilmeyi öğrenir.
4 1458378 Haber fotoğraflarına eleştirel bakmayı başarır.
5 1458379 Haber fotoğrafları çeker ve uygulama gazetesinde kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 4 4
2 4 2 3 3 4
3 3 1 3 2 4
4 4 2 3 3 4
5 3 2 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek