Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS227 Sinematografi 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Sinema derslerinin temelini oluşturan Sinematografi dersinde, öğrencinin sinematografinin temel bileşenlerini ayırt edebilmesi, temel kavramları öğrenmesi ve sinemada anlamın nasıl yaratıldığını açıklayabilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ahmet OKTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Jacques Ranciére (2016). Sinematografik Masal (Çev: T. Ertuğrul). Küre Yayınları: İstanbul Joseph V. Mascelli (2007). Sinemanın 5 Temel Ögesi (Çev:H. Gür). İmge Kitabevi: Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste kuram ve teknik bağlamda sinematografinin ileri bir analizi aynı zamanda problem çözme ve uygulama pratikleri ele alınmaktadır. Aynı zamanda görüntünün bileşenleri, çekim unsurları ve görüntü yönetmenliği bağlamında dikkat edilmesi gereken unsurlar dersin konusunu oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
34 Okuma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma: Giriş, yöntem: Im Juli / Temmuzda (Fatih Akın, 2000)
2 “Sinemada Anlam Yaratma. Çerçeve içi düzenleme. Çekim, sahne, sekans: North by Northwest (Alfred Hitchcock, 1959)
3 Klasik anlatının dramatik yapısı, görüş açıları, çekim ölçekleri, kamera hareketleri: Casablanca (Michael Curtiz, 1942)
4 Kapalı / açık form. Mercekler: Düello / Duel (Steven Spielberg, 1971)
5 Alan derinliği: Citizen Kane / Yurttaş Kane (Orson Welles, 1941)
6 Alan derinliği: Citizen Kane / Yurttaş Kane (Orson Welles, 1941)
7 Işık ve aydınlatma: Visions of Light (Glassman, 1992)
8 Kurgu 1- Potemkin Zırhlısı (Sergey Eisenstein, 1925)
9 Arasınav (Vize)
10 Kurgu 2- Kameralı Adam (Vertov, 1929)
11 Renk ve Ses: Blue / 3 Renk: Mavi, (Krzysztof Kieslowski, 1993)
12 Ses: The Conversation (Francis Ford Coppola, 1974) ya da Renk: Manik Depresif / Living in Oblivion (T. Dicillo, 1995)
13 Oyunculuk: Persona (Ingmar Bergman, 1966)
14 Genel Tartışma: Caché / Saklı (Michael Haneke, 2005)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492362 Güncel görsel-işitsel medya endüstrisini oluşturan teknolojik araçlar ve süreçler hakkında bilgi sahibi olur ve alanın temel araçlarını kullanır.
2 1492363 Görsel ve işitsel medyanın üretim süreçlerindeki temel unsurlar ve aşamalar hakkında bilgi sahibi olur.
3 1492364 Başta görsel işitsel alanlarla ilgili olmak üzere tüm toplumsal olay ve olguları kavramsallaştırma ve analiz etme becerisine sahip olur; kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
4 1492365 Bilgi birikimine ve estetik anlayışa dayalı her tür görsel-işitsel içeriği (kısa film, belgesel, fotoğraf, reklam, jenerik, haber) tasarlayabilir, yazabilir, çekebilir ve okuyabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2
2 2 2
3 3 1
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek