Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS229 Reklam Fotoğrafçılığı 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Reklam fotoğrafçılığına ait temel bilgilere sahip olmak. Reklam fotoğrafı üretim teknik ve yöntemlerine ait bilgilere sahip olmak, bu bilgiler ışığında projeler geliştirerek stüdyo ve dış mekanda uygulamalar yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇAKIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Temel Fotoğrafçılığa hakim olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çizgen,Gültekin. Renk Dünyamız:101 Kompozisyon 101 Yorum, Say Yayınları 2006 Ülper, Osman,(2012) Reklam Fotoğrafçılığı, Say Yayınları/Fotoğraf Dizisi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Reklam fotoğrafı alanında karşılaşılan tasarıma dönük problemlerin çözümü. Farklı kullanım alanları için tasarım ilkeleri ışığında fotografik uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 2 26
7 Laboratuvar 13 1 13
17 Alan Çalışması 3 6 18
22 Proje Hazırlama 1 13 13
29 Bireysel Çalışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrencilerle tanışma, ders içeriği üzerinde konuşma ve öğrencilerin bilgilendirilmesi
2 Reklam fotoğrafçılığına ilişkin temel fotoğraf bilgilerinin verilmesi, sanatsal fotoğraf ile ticari fotoğraf kavramlarının sorgulanması
3 Dış mekan reklam fotoğrafı tasarım ve uygulamalar. x
4 Dış mekan reklam fotoğrafı tasarım ve uygulamalar. x
5 Reklam fotoğrafında stüdyo kullanımı. x
6 Stüdyo ekipmanlarının tanıtılması x
7 Stüdyo ışıklarıyla çalışma ve farklı ışık kaynaklarının bir arada kullanımı x
8 Çekimlerin haftalık değerlendirmesi x
9 Vize Sınavı
10 Reklam fotoğrafında ikinci uygulama için konu seçimi
11 Çalışmalar üzerinde değerlendirmeler
12 Çalışmalar üzerinde değerlendirmeler
13 Çalışmalar üzerinde değerlendirmeler
14 Dönemin değerlendirmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492301 Reklam fotoğrafçılığına ait temel bilgilere sahip olur.
2 1492302 Bir reklam fotoğrafının sahip olması gereken nitelikleri bilir.
3 1492303 Reklam fotoğrafında aydınlatma tekniklerini etkili bir biçimde kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2
2 3 4
3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek