Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS208 Radyo-TV'de Haber Yazımı 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere haber toplama ve yazma süreci hakkında temel bilgileri vermek ve öğrencilerin radyo ve televizyon alanında haber toplama ve yazma uygulamaları gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Beste Nigar Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anadolu Ajansı (2018). Muhabir: Habercinin El Kitabı, Ankara: Anadolu Ajansı Yayınları. Aslan, K. (2003). Haberim Var: Örneklerle Haberin ABC’si. İstanbul: Anahtar Kitaplar. Aziz, A. (2013). Radyo Yayıncılığı. Ankara: Nobel Yayınları. Bülbül, R. (2001). Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayınları. Dursun, Ç. (2003). Haber ve Habercilik/Gazetecilik Üzerine Düşünmek. Gazetecilik ve Habercilik. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 63-83. Erdem, B. N. (2005). Haber Ajanslarında Özel Haber Üretimi ve Halkla İlişkiler Haber Kaynaklarının Kullanımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Girgin, A. (2005). Haber Yazmak. İstanbul: Der Yayınları. Tokgöz , O. (2003). Temel Gazetecilik. Ankara: İmge Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, haber kavramı, haberin unsurları, haber değerleri, haber yazım kuralları gibi temel bilgilerin yanı sıra radyo ve televizyon alanında haber toplama ve yazım uygulamalarını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 8 3 24
10 Tartışma 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 5 3 15
22 Proje Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Haber kavramına ilişkin tartışmalara genel bir bakış Hafta1.pptx
2 Haber değerleri, haber ve gerçeklik ilişkisi: Liberal-çoğulcu yaklaşım ve eleştirel yaklaşımlar Hafta2.pptx
3 Haber çeşitleri Hafta3.pptx
4 Radyo ve televizyon haberlerinin genel özellikleri Hafta4.pptx
5 Haberin unsurları, haberin yapısı ve haberde zaman Hafta5.pptx
6 Temel haber yazma kuralları Hafta6.pptx
7 Ters piramit tekniği ve uygulamalı haber yazım örnekleri Hafta7.pptx
8 Ters piramit tekniği ve uygulamalı haber yazım örnekleri Hafta8.pptx
9 Düz piramit tekniği, kare tekniği, serbest yazım tekniği ve uygulamalı haber yazım örnekleri Hafta9.pptx
10 Düz piramit tekniği, kare tekniği, serbest yazım tekniği ve uygulamalı haber yazım örnekleri Hafta10.pptx
11 Uygulamalı haber yazımı Hafta11.pptx
12 Uygulamalı haber yazımı Hafta12.pptx
13 Uygulamalı haber yazımı Hafta13.pptx
14 Uygulamalı haber yazımı Hafta14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1443306 Radyo ve televizyon haberciliğine ilişkin mesleki terminolojiyi tanımlar.
2 1443326 Temel haber yazım kurallarını açıklar.
3 1443345 Haber toplama ve yazma konusunda gerekli tecrübeyi edinir.
4 1443346 Bir fikri, bir olayı ya da bir durumu televizyon ve radyo haberi formatında kurgular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 4
2 4 3 2 3
3 5 5 4 5 5
4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek