Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS208 Radyo-TV'de Haber Yazımı 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere haber toplama ve yazma süreci hakkında temel bilgileri vermek ve öğrencilerin radyo ve televizyon alanında haber toplama ve yazma uygulamaları gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Beste Nigar Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anadolu Ajansı (2018). Muhabir: Habercinin El Kitabı, Ankara: Anadolu Ajansı Yayınları. Aziz, a. (2013). Radyo Yayıncılığı. Ankara: Nobel Yayınları. Girgin, A. ve Özay, S. (2013). Haber Yazmak, İstanbul: Der Yayınları. Bülbül, R. (2001). Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayınları. Aslan, K. (2003). Haberim Var: Örneklerle Haberin ABC'si, İstanbul: Anahtar Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, haber kavramı, haberin unsurları, haber değerleri, haber yazım kuralları gibi temel bilgilerin yanı sıra radyo ve televizyon alanında haber toplama ve yazım uygulamalarını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 8 3 24
10 Tartışma 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 5 3 15
22 Proje Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Haber kavramına ilişkin tartışmalara genel bir bakış
2 Haber değerleri, haber ve gerçeklik ilişkisi: Liberal-çoğulcu yaklaşım ve eleştirel yaklaşımlar
3 Haber çeşitleri
4 Radyo ve televizyon haberlerinin genel özellikleri
5 Haberin unsurları, haberin yapısı ve haberde zaman
6 Temel haber yazma kuralları
7 Ters piramit tekniği ve uygulamalı haber yazım örnekleri
8 Ters piramit tekniği ve uygulamalı haber yazım örnekleri
9 Düz piramit tekniği, kare tekniği, serbest yazım tekniği ve uygulamalı haber yazım örnekleri
10 Düz piramit tekniği, kare tekniği, serbest yazım tekniği ve uygulamalı haber yazım örnekleri
11 Uygulamalı haber yazımı
12 Uygulamalı haber yazımı
13 Uygulamalı haber yazımı
14 Uygulamalı haber yazımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217839 Radyo ve televizyon haberciliğine ilişkin mesleki terminolojiyi tanımlar.
2 1217861 Temel haber yazım kurallarını açıklar.
3 1217880 Haber toplama ve yazma konusunda gerekli tecrübeyi edinir.
4 1217881 Bir fikri, bir olayı ya da bir durumu televizyon ve radyo haberi formatında kurgular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 4
2 4 3 2 3
3 5 5 4 5 5
4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek