Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS210 Türk Sineması 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türk sinemasında, sessiz ve sesli dönem farklılıklarının ele alınması, bu dönemlerde yapım ve gösterim koşullarının özelliklerinin incelenmesi, ilk sinemacıların başarılarının, çalışma ve yapım koşullarının anlatılmasıdır. Bu kapsamda Yeşilçam sinemasının oluşumu ve özellikleri irdelenecek, toplumsal değişimlerin sinemaya etkisi, genç sinemacıların filmleri, yapımcı-yönetmen-izleyici ilişkisi gibi konular tartışılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Ahmet OKTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Sinema Tarihi, Giovanni Scognamillo, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1998. Türk Sineması Üzerine Yazılar, Nilgün Abisel, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk sinemasının başlangıç yılları, Tiyatrocular Dönemi, Sinemacılar Dönemi, Yeşilçam olgusu, Yeni Sinemacılar ve yıllara göre sinemanın özellikleri incelenecektir. Türkiye’de ilk sinema gösterimlerinden bu yana geçen dönemde sanatsal ve toplumsal olayların sinemaya etkileri tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 2 15 30
54 Ev Ödevi 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk sinemasının başlangıç yılları. Türkiye’de ilk film gösterimleri.
2 İlk sinemacıların çalışma ve yapım koşulları.
3 Türk sinemasında sessiz ve sesli dönem farklılıkları ve bu dönemlerde yapım ve gösterim koşulları.
4 Türk sinemasında “Tiyatrocular Dönemi”, bu dönemin çalışma sistemi.
5 Türk sinemasında Batı etkisi ve uyarlamalar.
6 Yeşilçam sinemasının oluşumu.
7 “Sinemacılar Kuşağı”
8 Ara Sınav
9 “Ulusal Sinema”
10 1960-1980 yılları arasında toplumsal değişimin Türk sinemasına etkisi.
11 Türk sinemasında türler.
12 1980’li yıllar ve sinema.
13 1990 sonrası ve Yeni Türkiye Sineması.
14 2000 sonrasında Türk sineması.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1215846 Türk sinemasının işleyişine yönelik genel kültür ve bilgi birikimi edinir.
2 1215864 Türk sinemasının yapısal özelliklerini, zaman içerisinde ortaya çıkan dönüşümleri değerlendirir.
3 1215865 Türk sinemasının sanatsal ve estetik değerleri üzerine düşünme, yazma ve yorumlama becerisi kazanır.
4 1215887 Türk sinemasının irdelenmesi konusunda bireysel ya da grup çalışması içinde niteliksel ve niceliksel analizler uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 3
3 4 4
4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek