Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS220 Dijital Fotoğrafçılık 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencileri dijital fotoğraf teknolojisi hakkında eğitmek, onlara dijital fotoğrafçılıkta kullanılan teknik malzemeleri tanıtmak ve fotoğraf düzenlemek için kullanılan bilgisayar programlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Asst. Prof. Ahmet OKTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- DSLR Fotoğraf Makinesi - Yazılı Kaynaklar İkizler, Emre. Filmden Dijitale Fotoğraf, Say Yayınları, İstanbul:2007 Ang, Tom. Dijital Fotoğrafçılık, İnkılap yayınları, İstanbul:2006 Kelby, Scott. Dijital Fotoğrafçının El kitabı, Alfa Yayıncılık, İstanbul:2006 Langford, Michael. Yaratıcı Fotoğrafçılık, İnkılap Yayınları, İstanbul:1998 - Online Kaynaklar DeviantArt - The largest online art gallery and community, link: http://www.deviantart.com/ FotoKritik: Türkiye'nin Fotoğraf Portfolyosu, link: http://www.fotokritik.com/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, dijital fotoğraf teknolojisi hakkında geniş bilginin yanı sıra; ışık ve renk bilgisi, fotoğraf işleme ve renk düzenleme programları, dış mekan fotoğraf çekimleri ve stüdyo uygulamalarını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 75 1
40 Proje Hazırlama 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 3 3 9
7 Laboratuvar 2 6 12
12 Takım/Grup Çalışması 5 3 15
16 Alan Gezisi 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analog ve dijital fotoğrafın karşılaştırılması
2 Işık kaynakları. Işık ve renk bilgisi
3 Workshop: Stüdyoda ışık kullanımı
4 Fotoğraf işleme ve renk düzenleme programlarının tanıtılması
5 Fotoğraf kayıt formatları (JPEG, RAW, NEF, PNG vs.)
6 Dijital ortamda renk sistemleri (CMYK, RGB)
7 Vize Sınavı
8 Stüdyo uygulaması: Aydınlık odada ürün çekimi
9 Uygulama: Sergi düzenlemesi
10 Dijital ortamda fotoğraflarda renk düzenleme ve efekt işlemleri
11 Piksel tabanlı grafik elemanlarının üretimi ve fotoğraf üzerinde uygulanması
12 Stüdyo uygulaması: Yakın çekim fotoğraf üretimi
13 Dijital ortamda görüntü işleme teknikleri
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232954 Dijital fotoğraf teknolojisine hakim olur.
2 1232955 Dijital fotoğrafçılıkta kullanılan teknik malzemeleri tanır.
3 1232956 Fotoğraf işleme ve renk düzenleme programlarını kullanabilir.
4 1232957 Dış mekanda kurallara uygun fotoğraflar çeker.
5 1232958 Stüdyo ortamında kurallara uygun fotoğraflar çeker.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4
2 5 5 4
3 5 5 3
4 5 5 4
5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek