Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS222 Sinema ve Mitoloji 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bir disiplin olarak mitolojinin, doğuşu, kavramsal açılımı, anlamı, uygarlık tarihine etkileri, tarihsel gelişimi ve toplumsal hayata özgü yansımaları ele alınacak ayrıcamitolojik unsurların sinemada kullanımı üzerinde durulacaktır. Film örnekleri incelenerek öğrencilerin zihninde sinemasal anlatıda mitolojik arkaplanın nasıl kullanıldığına ilişkin bir bakış oluşturulması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdoğan Tuğran

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aliade, Mircea (1993), Mitlerin Özellikleri, Simavi Yayınları, Ankara. Campbell, Joseph (1994), Yaratıcı Mitoloji, İmge Yayınevi, Ankara. Bayat, Fuzili (2005), Mitolojije Giriş, Ötüken Neşriyat, İstanbul. Erhat, Azra (1989), Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sinema ve Mitoloji arasındaki bağlantıları ortaya çıkarır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 2 1 2
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 3 36
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mit nedir? İnsan neden mitlere ihtiyaç duyar? RTS222 - Sinema ve Mitoloji (1.Hafta).pptx
2 Mitlerin amaçları
3 Yunan mitolojisi
4 Yunan Mitolojisi ve Mitolojik Hikayelerin Sinema Uyarlamaları
5 Yunan Mitolojisi ve Mitolojik Hikayelerin Sinema Uyarlamaları
6 İngiltere/İskandinavya mitleri ve Beowulf destanı
7 İngiltere/Fransa mitleri ve Kral Arthur destanı
8 Türk Mitolojisi
9 Arasınav
10 Mitlerin ortak özellikleri: Yaratılış, tufan
11 Sahne Sanatlarının Esin Kaynağı Olarak Mitoloji
12 Romanın Esin Kaynağı Olarak Mitoloji
13 Sinemanın Esin Kaynağı Olarak Mitoloji
14 Türk Sinemasının Esin Kaynağı Olarak Mitoloji
15 İlgili Okumalar
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222214 Mitolojinin önemini kavrar.
2 1222241 Mitolojik tema ve karakterleri öğrenir.
3 1222263 Mitolojini sinema, tiyatro, çizgi film ve diğer görsel sanatlarda kullanımını tespit etmek.
4 1222271 Anlatıda mitolojik tema ve karakterlerden yararlanmayı bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 5
3 5
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek