Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS204 Yeni Medya Uygulamaları 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin internette içerik üretimi ile ilgili teorik bilgiye ve uygulama pratiklerine hakim olması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında internetin radyo, televizyon ve sinema bağlamında sunduğu olanaklar tartışmaya açılmakta ve öğrencilerin hem bilgi birikimin hem de eleştirel bakış açısının arttırılması hedeflenmektedir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Binark, M. (der.) (2007). Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot. Mattelart, A. (2004). Bilgi Toplumunun Tarihi. Çev. Halime Yücel Altınel. İstanbul: İletişim

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnternetin ortaya çıkışı ve bugün vardığı nokta, internetin iletişim metodları üzerindeki etkisi, yeni medyanın tanımı; Internet ve kablosuz erişimin kişilerarası iletişim, habercilik, görsel sanatlar üzerindeki etkisi dersin önemli içerikleri arasındadır. Bunların yanı sıra dijital aktivizm gibi internetin sosyal meselelere yönelik eylem pratiklerini nasıl dönüştürdüğü gibi konulara da ders kapsamında yer verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı ve Girişi
2 Bilgi, Toplum ve İnternet İlişkisi
3 İnternet ve sosyal medya
4 İnternette içerik oluşturmanın sosyal boyutları
5 Arama Motoru Kullanımı ve internetteki formal / informal bilgi kaynakları
6 İnternet Gazeteciliği nedir?
7 İnternet ve televizyon yayıncılığının dönüşümü
8 İnternet ve radyonun dönüşümü
9 Vize Sınavı
10 Dijital Aktivizm
11 Dijital aktivizm örnekleri ve toplum üzerindeki etkileri
12 İnternetin Hukuki ve Etik Boyutları
13 İnternetin hukuki ve etik boyutlarını örnekler üzerinden tartışma
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288966 Öğrenciler geleneksel ve yeni medya arasındaki farkları öğrenir.
2 1289061 Öğrenciler internetin sağladığı olanaklarla birlikte yarattığı olumsuzluklara eleştirel bakmayı öğrenir.
3 1288967 Öğrenciler internetle birlikte habercilik, radyo, televizyon, sinema gibi alanlarda meydana gelen değişim ve dönüşümleri takip eder.
4 1289062 Öğrenciler internetin sosyal sorunlara yönelik eylem pratiklerini nasıl dönüştürdüğü üzerinde bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 3 4
2 5
3 4 5
4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek