Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS234 Senaryo Uygulamaları ve Dramaturji 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bir olay örgüsü geliştirme, olay örgüsünü senaryolaştırma ve dramaturji konusunda öğrencilerin yetkinlik kazanmasını sağlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Senaryo pratiği oluşturma ve dramaturjinin ilkeleri; kamera hareketleri ve açıları, çekim ölçekleri, görüntüsel geçişler ve uygulama; tema belirleme yöntemleri; eksen, karşıt ve yan karakterleri dizimleme pratikleri; diyalektik anlatımda olay örgüsünün aşamaları ve uygulama örnekleri; biçimbilimsel kurguda olay örgüsü oluşturma pratikleri; mitik anlatım ve olay örgüsü kurgulama; karakterler ve karakter çözümlemeleri; karakter oluşturma ve anlatı oyuncusuna dönüştürme pratikleri; sahne kurmanın ilkeleri ve sahne uygulamaları; zaman kurgulama, mekan oluşturma pratikleri ve kronotopların kullanımı; diyalog yazımının ilkeleri ve uygulamalar; yazım sonrası kontroller ve sunum.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 20 1 20
9 Problem Çözümü 1 18 18
10 Tartışma 1 30 30
14 Gözlem 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Senaryo pratiği oluşturma ve dramaturjinin ilkeleri
2 Kamera hareketleri ve açıları, çekim ölçekleri, görüntüsel geçişler ve uygulama
3 Tema belirleme yöntemleri
4 Eksen, karşıt ve yan karakterleri dizimleme pratikleri
5 Diyalektik anlatımda olay örgüsünün aşamaları ve uygulama örnekleri
6 Biçimbilimsel kurguda olay örgüsü oluşturma pratikleri
7 Mitik anlatım ve olay örgüsü kurgulama
8 Karakterler ve karakter çözümlemeleri
9 Ara Sınav
10 Karakter oluşturma ve anlatı oyuncusuna dönüştürme pratikleri
11 Sahne kurmanın ilkeleri ve sahne uygulamaları
12 Zaman kurgulama, mekan oluşturma pratikleri ve kronotopların kullanımı
13 Karakterleri konuşturma: diyalog yazımının ilkeleri ve uygulamalar
14 Yazım sonrası kontroller ve sunum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281558 Dramaturji kavramını tanımlar
2 1281559 Kamera açıları, çekim ölçekleri, görüntüsel geçişleri ve kamera hareketlerini ayırt eder
3 1281560 Olay örgüsü aşamalarını sıralar
4 1281561 Kronotopları tanır
5 1281562 Yazım sonrası kontrolleri sıralar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3
2 2 2
3 3 1
4 3 2
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek