Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS228 Popüler Sinema ve Türler 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; film yapımında merkezi bir nosyon olan 'türü' tanımlamak, incelemek ve yorumlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdoğan Tuğran

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sinemada Türler dersi, sinema tarihinde ve estetiğinde önemli bir yer tutan tür kategorisini, o kategoriye dayanan en önemli çözümlemeler ve kuramlar etrafında ele alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
11 Soru-Yanıt 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
17 Alan Çalışması 10 5 50
19 Beyin Fırtınası 6 8 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinema ve Tür: Ampirik bir kategori olarak sinemada türler RTS228 - Popüler Türler ve Sinema (1.Hafta).pptx
2 Sinemada türlerin kuralları: Biçimsel kurallar ve metinlerarası bir fenomen olarak tür RTS228 - Popüler Türler ve Sinema (2. Hafta).pptx
3 Türlerin yapıları ve türün anlambilimsel-sözdizimsel tanımları RTS228 - Popüler Türler ve Sinema (3. Hafta).pptx
4 Sinemada türlerin kullanılışları, yapım araç-gereci olarak tür RTS228 - Popüler Türler ve Sinema (4. Hafta).pptx
5 Türün toplumsal ve iletişimsel işlevleri RTS228 - Popüler Türler ve Sinema (5. Hafta).pptx
6 Filmlerin türsel kimlikleri, film/tür ilişkileri ve tür filmi RTS228 - Popüler Türler ve Sinema (6. Hafta).pptx
7 Sinemada türsel kimliklerin kullanımı RTS228 - Popüler Türler ve Sinema (7. Hafta).pptx
8 Türlerin karışımı ve çoğul tür kimlikleri RTS228 - Popüler Türler ve Sinema (8. Hafta).pptx
9 Vize Sınavı
10 Tür tarihi üzerine, türsel evrim ve türlerin tarihçesi RTS228 - Popüler Türler ve Sinema (10. Hafta).pptx
11 Bir sinema türünün doğuşu RTS228 - Popüler Türler ve Sinema (11. Hafta).pptx
12 Türlerin kesişmesi ve mutasyonu (değişmesi) RTS228 - Popüler Türler ve Sinema (12. Hafta).pptx
13 Bağlam içindeki türler, kültürel kimlik ve türlerin dolaşımı, Hollywood içindeki ve dışındaki türsel etiketler RTS228 - Popüler Türler ve Sinema (13. Hafta).pptx
14 Final Sınavı
15 .
16 .

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1501055 Seyrettiği filmleri türlerine göre sınıflandırır
2 1501056 Değişik türlere ait tematik ve biçimsel benzerlikleri, uzlaşımları, farklılıkları tanımlar.
3 1501057 Türlerin sinema tarihi boyunca nasıl değiştiğini ve geliştiğini ifade eder.
4 1501058 Tür sinemasının ideolojik, kültürel, toplumsal, tarihi ve estetik bütün temsillerini, eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 2
2 2 3 2
3 3 2 2 3
4 4 1 4 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek