Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS228 Popüler Sinema ve Türler 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; film yapımında merkezi bir nosyon olan 'türü' tanımlamak, incelemek ve yorumlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sinemada Türler dersi, sinema tarihinde ve estetiğinde önemli bir yer tutan tür kategorisini, o kategoriye dayanan en önemli çözümlemeler ve kuramlar etrafında ele alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
11 Soru-Yanıt 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
17 Alan Çalışması 10 5 50
19 Beyin Fırtınası 6 8 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinema ve Tür: Ampirik bir kategori olarak sinemada türler
2 Sinemada türlerin kuralları: Biçimsel kurallar ve metinlerarası bir fenomen olarak tür
3 Türlerin yapıları ve türün anlambilimsel-sözdizimsel tanımları
4 Sinemada türlerin kullanılışları, yapım araç-gereci olarak tür
5 Türün toplumsal ve iletişimsel işlevleri
6 Filmlerin türsel kimlikleri, film/tür ilişkileri ve tür filmi
7 Sinemada türsel kimliklerin kullanımı
8 Türlerin karışımı ve çoğul tür kimlikleri
9 Vize Sınavı
10 Tür tarihi üzerine, türsel evrim ve türlerin tarihçesi
11 Bir sinema türünün doğuşu
12 Türlerin kesişmesi ve mutasyonu (değişmesi)
13 Bağlam içindeki türler, kültürel kimlik ve türlerin dolaşımı, Hollywood içindeki ve dışındaki türsel etiketler
14 Final Sınavı
15 .
16 .

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280939 Seyrettiği filmleri türlerine göre sınıflandırır
2 1280940 Değişik türlere ait tematik ve biçimsel benzerlikleri, uzlaşımları, farklılıkları tanımlar.
3 1280941 Türlerin sinema tarihi boyunca nasıl değiştiğini ve geliştiğini ifade eder.
4 1280942 Tür sinemasının ideolojik, kültürel, toplumsal, tarihi ve estetik bütün temsillerini, eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 2
2 2 3 2
3 3 2 2 3
4 4 1 4 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek