Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS307 TV'de Program Yapımı 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Derste televizyon programı hazırlama süreci, amaçlar, teknik ve uygulama ile ilgili bilgiler, televizyon programı yapım aşamasında görevlendirmelerin nedenleri, görev alanların sorumlulukları, ön yapım, yapım ve yapım sonrası stratejilerin öğretilmesi amaçlanır. Ayrıca öğrencilerin uygulama yapmaları sağlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Televizyon Program Yapımcılığı, Colin Hart, İstanbul, Es Yayınları, 2007. Gürol Gökçe, Televizyon Program Yapımcılığı ve Yönetmenliği, Der Yayınları, İstanbul, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında çekim tekniklerinin anlatılması, çekim sırasında kullanılan araçların kullanımının gösterilmesi ve uygulamalı olarak çekimlerin yapılması ile video uygulamaları kuramsal ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 36 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Stüdyo ve aktüel teknik ekipmanların kullanımı genel giriş Stüdyo ve ekipman tanıtımı.pptx
2 Uygulamalı olarak yapılacak tv program öneri formlarının oluşturulması Program Öneri Formu.pptx
3 Belirlenen tv programı önerilerinin değerlendirilmesi ve projelerin onaylanması, çalışma ekiplerinin oluşturulması Ekiplerin oluşturulması.pptx
4 Yapım Öncesi hazırlıklar Yapım Öncesi.pptx
5 Stüdyo teknik ekipmanlarının kullanımının öğrenilmesi Stüdyo kullanımı.pptx
6 Rejide yer alan teknik ekipmanların kullanımının öğrenilmesi Reji kullanımı.pptx
7 Aktüel ve stüdyo çekimleri teknik aletlerle çalışma Aktüel ve Stüdyo çekim.pptx
8 Vize Haftası
9 Aktüel ve stüdyo çekimleri için deneme programlar yapımı Aktüel ve Stüdyo Program Denemeleri.pptx
10 Öğrencilerin projeleri kapsamında stüdyoda dekor oluşturma ve kamera kurma çalışmaları Program Çekim Hazırlıkları.pptx
11 Aktüel ve stüdyo çekimler için oluşturulan grupların proje program çekimleri Çekim.pptx
12 Aktüel ve stüdyo çekimler için oluşturulan grupların proje program çekimleri Çekim.pptx
13 Aktüel ve stüdyo çekimler için oluşturulan grupların proje program çekimleri Çekim.pptx
14 Aktüel ve stüdyo çekimler için oluşturulan grupların proje program çekimleri Çekim.pptx
15 Genel bir program çekim projesi çalışma Çekim Değerlendirme.pptx
16 Final Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1446617 Program çekimi yapma alanındaki temel tanım ve kavramları tanımlar.
2 1446675 Televizyon Programı yapmada kullanılan bilgi alanını kullanır.
3 1446740 Proje hazırlarken ölçer ve değerlendirir.
4 1446745 Program üretim sorumlulukları alarak, çalışmaları yürütür.
5 1446762 Televizyon program yapım sürecinde üstlenmiş olduğu görev dağılımına göre çalışabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 4 4 2 4
2 4 1 3 2 2 4
3 5 2 4 4 1 5
4 4 1 4 3 1 4
5 3 1 5 4 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek