Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS323 Dijital Efekt Uygulamaları I 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin televizyon ve sinemada kurgunun bilgisayar ortamında yapılmasını öğrenerek kurgu konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamaktır. Efekt programları yardımıyla videoların, grafik, müzik, ses efekti ve yazı ile anlamsal bir bütünlük oluşturacak şekilde bir araya getirilmesi gösterilecek, temel efekt çeşitleri açıklanarak, ses-video teknikleri uygulanacaktır. Temel geçiş efektleri, ses, ses efekti, grafik ve müzik uygulamaları, archive, trimming, organize, editing, reconnect, convert çeşitleri, video-ses renderı ve KJ yapabilmek için After Effects programı kullanımı ve uygulaması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dijital Görüntü Düzenleme & Özel Efektler, Michael Freeman, Say Yayınları, İstanbul, 2014.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlgili programların kullanımıyla videolar üzerinde efekt ve kurgu tekniklerinin öğrenilmesiniz sağlamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arayüz Kullanımı
2 Arayüz Kullanımı
3 Araç Paneli Kullanımı
4 Yeni Kompozisyon Oluşturmak
5 Timeline & Preview Kullanımı
6 Timeline & Preview Kullanımı
7 Timeline & Preview Kullanımı
8 Channels & Layers Kullanımı
9 Arasınav
10 Keyframe Kullanımı
11 Keyframe Kullanımı
12 Keyframe Kullanımı
13 Keyframe Kullanımı
14 Keyframe Kullanımı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236587 Öğrenci, tasarımlarda dijital teknik anlatım yöntemlerini açıklayabilecektir.
2 1236588 Tasarımlarını metin, görsel ve işitsel teknik anlatım elemanlarını kullanarak uygulayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5
2 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek