Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS325 Sinema TV'de Ses, Müzik ve Dublaj 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Sinema ve Televizyonda görüntü kadar önemli olan sesin ve müziğin temellerinin ve tekniğinin öğretilmesini hedeflemektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Ufuk İNAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri, Abdullah Uyan, Mitos Boyunt Yayınları, İstanbul, Y.Y. Sinemada ses ve müzik, Bülent Vardar, Es Yayınları, İstanbul, 2009. Erkek Dublajı, Oğuz Bal, Destek Yayınları, İstanbul, 2014.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sesin tanımı ve temel özellikleri, ses kayıt ve müzik yapım tekniklerinin incelenmesi, mikrofon teknikleri, bilgisayarda ses kayıt ve editing işlemleri öğretilecektir. Konuyla ilgili bilgisayar programlarıyla öğrencilerin uygulamalı çalışmalar yapmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca dublaj tekniği üzerinde durulması ve uygulamalı dublaj çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 25 25
17 Alan Çalışması 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinemada ses ve müziğin önemi
2 Ses Tasarımının Parametreleri
3 Konuşmalar, görsel ve işitsel bir sanat olarak
4 Diyalog örtüşmesi
5 Film müziğindeki (film score) melodi, ritim ve armoni nasıl ve hangi biçimde kullanılır
6 Sinemada seslendirme ve dublaj nedir, nasıl yapılır?
7 Dramatik Görevlerine Göre Sesler
8 Vize Haftası
9 Sinemada seslendirme ve dublajda kullanılan teknik araçlar
10 Sinemada ses, müzik ve dublajın sanatsal estetik kullanımı
11 Sinemada efekt kullanımı
12 Sinemada etkili bir seslendirme için dublajın önemi
13 Örnek film üzerinden ses, müzik ve dublaj incelemesi
14 Ses, müzik ve dublaj uygulaması
15 Ses, müzik ve dublaj uygulaması
16 Final Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1448435 Sinemada ses, müzik ve dublaj kullanımında gerekli, yeterliliği gösterir.
2 1448444 Sinema alanında ürünler ortaya koyarken sahip olduğu bilgiyi ve yaratıcılığı kullanır.
3 1448463 Sinema alanında ileri düzeyde teknik ve uygulamaya dayalı bilgileri tanır.
4 1448475 Film yapım sürecini her aşamasını takip ederek kendi filminin seslendirmesini gerçekleştirebilir.
5 1448477 Proje üretim sorumlulukları alarak, çalışmaları yürütür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek