Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS329 Kamuoyu ve Medya 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Türkiye’de bilimselleştirilmiş siyaset ve kamuoyu kavrayışını analiz etmek, medya-siyaset bağlamında kamuoyu araştırmalarını ve araştırmacılarını değerlendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turgut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları, Nurettin Güz, Nobel Yayınları, Ankara, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamuoyu ve medya ilişkisi bütün yönleriyle incelenecek bu bağlamda; kamuoyu, medyanın kamuoyu oluşturmaya etkileri, kamuoyu oluşumuyla ilgili klasik ve modern kuramlar, otoriter ve demokratik sistemlerde medyanın niteliğini ve küreselleşen dünyada medyanın rolü ve bu rolün demokratikleşme sürecine etkisi tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seminerin tanıtımı, akış, öğrencilerden beklentiler
2 Türkiye'de kamuoyu kavramı ve bu kavramın tarihsel gelişimi HAFTA 2.pptx
3 Türkiye'de uzmanlık anlayışı ve siyasetin uzmanlara bakışı HAFTA 2.pptx
4 Pazar araştırmaları- seçim araştırmaları ve kamuoyu araştırmaları çerçevesinde araştırma sektörü HAFTA 3.pptx
5 Türk siyasal kültürü ve kamuoyu araştırmaları HAFTA 3.pptx
6 1960'lardan günümüze kamuoyu araştırmaları ve önemli aktörleri HAFTA 3.pptx
7 Planlı kalkınma dönemi ve fizibilite çalışmaları HAFTA 4.pptx
8 Araştırma sektöründe gazeteciler, bilim insanları HAFTA 4.pptx
9 Vize Sınavı
10 Neoliberal politikalar ve uzmanlığa bakış HAFTA 4.pptx
11 Neoliberal politikalar ve uzmanlığa bakış HAFTA 4.pptx
12 Politik aktörler-medya ve sivil toplum örgütleri ile araştırmacı ilişkisinin çözümlenmesi HAFTA 6.pptx
13 Yeni muhafazakarlık çerçevesinde araştırma ve enstitüler HAFTA 6.pptx
14 Yeni politik seçkinler ya da politik aracılar olarak uzmanlar ve siyaset HAFTA 8.pptx
15 HAFTA 8.pptx
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236614 Türkiye'de kamuoyu kavramının doğuşunu ve tarihsel gelişimini yorumlar. Dildeki konumundan hareketle kamuoyunun farklı anlamlarını değerlendirebilir.
2 1236615 Türk siyasetinde çoğunluğun oyu anlamında kullanılan kamuoyu araştırmalarının ne anlama geldiğini çözümleyebilir.
3 1236616 Kamusallaşan görüş bağlamında kamuoyu araştırmalarının demokrasi ile kurulan bağlarını yorumlayabilir. Kamuoyu araştırmalarının uygulayıcıları olarak üniversiteleri ve özel kuruluşları analiz edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 2
2 3 3 3 2
3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek