Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS331 Sanat Fotoğrafçılığı 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu derste öğrencinin estetik fotoğraf bilgisini öğrenmesi ve sanatsal bakışla fotoğraf çekmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdoğan TUĞRAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Her Yönüyle Fotoğraf Sanatı, John Hedgecoe, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008. - Filmden Dijitale Fotoğraf, Emre İkizler, Say Yayınları, İstanbul, 2007. - Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler, Roland Barthes, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul, 2014.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fotoğrafçılığın farklı türlerinde ne tür yaratıcı çekimlerin yapılabileceği üzerinde durulacaktır. Öğrencilere sanatsal bir göz kazandırabilmek üzere farklı sanatçıların sanatsal fotoğrafları gösterilerek üzerine derinlemesine analizler yapılacaktır. Böylece görsel estetiği yaratan etkenler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca öğrencilerin de yaratıcı fotoğraflar üretebilmeleri için uygulamalar yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 16 16
17 Alan Çalışması 1 24 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotoğrafta ışığın estetik kullanımı. RTS331-Sanat Fotoğrafçılığı (1. Hafta).pptx
2 Kompozisyon oluşturma. RTS331-Sanat Fotoğrafçılığı (2. Hafta).pptx
3 Sanatsal fotoğrafın temel unsurları. RTS331-Sanat Fotoğrafçılığı (3. Hafta).pptx
4 Biçimin gücü / Gerçekliği veren derinlik. RTS331-Sanat Fotoğrafçılığı (4. Hafta).pptx
5 İnsanların çekim özellikleri / portre. RTS331-Sanat Fotoğrafçılığı (5. Hafta).pptx
6 Mekan çekimleri / mekan duygusu / monogram manzaralar / değişen ışık. RTS331-Sanat Fotoğrafçılığı (6. Hafta).pptx
7 Fotoğrafta doku. RTS331-Sanat Fotoğrafçılığı (7. Hafta).pptx
8 Vize Sınavı.
9 Parlak renkler ve kontrast /Etki yaratmak için renk. RTS331-Sanat Fotoğrafçılığı (9. Hafta).pptx
10 Estetik görüntü için objeler / Çekim gücü olan malzemeler. RTS331-Sanat Fotoğrafçılığı (10. Hafta).pptx
11 Doğal yaşam çekim teknikleri. RTS331-Sanat Fotoğrafçılığı (11. Hafta).pptx
12 Sanatsal fotoğrafların incelenmesi. RTS331-Sanat Fotoğrafçılığı (12. Hafta).pptx
13 Hareket /Hareketi yakalama teknikleri. RTS331-Sanat Fotoğrafçılığı (13. Hafta).pptx
14 Sanatsal fotoğraf çekimi. RTS331-Sanat Fotoğrafçılığı (14. Hafta).pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1448483 Işık ve kompozisyon kullanımı ile ilgili yöntemleri belirleyebilir.
2 1448508 Fotoğrafta kompozisyon oluşturma bilgilerini kullanabilir.
3 1448561 Fotoğraf alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
4 1448579 Belli bir amaca-projeye yönelik fotoğraf oluşturur.
5 1448581 Fotoğraf çekiminde ortaya çıkan sorunları teşhis edip, yapıcı ve çözümleyici öneriler getirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 5 3
2 4 1 4 4 4
3 4 2 3 4 3
4 3 2 3 3 4
5 4 1 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek