Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS301 Transmedya Anlatım ve Öykü Geliştirme 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere transmedya anlatı prensipleri ve uygulamalarını derinlemesine anlama yetisi kazandıracaktır. Öğrenciler bu gibi faktörlerin transmedya anlatılarının tarihsel gelişimi ve güncel durumu üzerindeki etkilerini temel metinler ve örnekler üzerinden öğreneceklerdir. Bu örnekler arasında oyuncak markaları (GI Joe, Pokémon vb.), çizgi romanlar (Batman, Avengers vb.), filmler ve televizyon dizileri (Star Wars, Star Trek vb.) gibi tarihi yapımlar ve halen devam eden alternatif gerçeklik oyunları gibi çağdaş projeler sayılabilir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners, Robert Pratten Transmedia Television: New Trends in Network Serial Production, M.J. Clarke

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Transmedya anlatıları çağdaş eğlence endüstrisinin uyguladığı başat stratejilerden biridir. Kavramın ticari kökeni lisanslı ürünlere ve reklam uygulamalarına dek götürülebilir. Kültürel açıdan ise hayran kültürü pratikleri ile derinden ilişkilidir. Geleneksel olarak bir transmedya anlatısı her biri içeriğe kendi sınırlılıkları doğrultusunda katkıda bulunan farklı medya ürünlerinin oluşturduğu bir ağı işaret eder. Bu ürünlerin kısa sürede uzun vadeli hayran hareketlerini andıran davranış kalıplarını ortaya çıkartması hedeflenir. Ansiklopedik haz ve yayılabilirlik transmedya içeriği oluşturulmasında anahtar kavramlardır. Bu doğrultuda ders kapsamında, transmedya anlatısı inşa etme üzerine teorik tartışmalar yürütülecek ve transmedya anlatı evreni oluşturma konusunda öğrencilerle atölye çalışmaları yürütülecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
22 Proje Hazırlama 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Transmedya'nın Temel Kavramları
3 Transmedya Ürünleri
4 Medya Markaları
5 Dağıtılmış Anlatılar ve ARG'ler
6 Final Ödevi Hakkında Tanıtım
7 Transmedya Final Projesi Hazırlık Atölyesi
8 Transmedya anlatı evreni inşası
9 Vize
10 Transmedya anlatı evreni inşası
11 Transmedya alternatif evren yaratımı
12 Transmedya ve eğitim
13 Transmedya Final Projesi Hazırlık Atölyesi
14 Final Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289067 Öğrenciler transmedya anlatı stratejilerini tanımlar ve analiz eder.
2 1289068 Öğrenciler geleneksel anlatı becerilerini transmedya kavramları ile birlikte kullanma becerisi kazanırlar.
3 1289069 Öğrenciler başarılı bir transmedya anlatı projesi önerisi yazabilme becerisini elde ederler.
4 1289070 Öğrenciler medya markaları ve devasa anlatılar alanında bilgi sahibi olurlar.
5 1289071 Öğrenciler dağıtılmış anlatılar ve alternatif gerçeklik tasarımı alanlarında bilgi sahibi olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek