Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS303 Medya Planlama 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Medya planlama terimleri, hesaplamaları ve planlama şablonlarını kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Bilgen Başal (1998). Medya Planlaması. İstanbul: Çantay Kitabevi Yayınları. -Recep Yılmaz ve M. Nur Erdem (2016). 150 Soruda Geleneksel ve Dijital Reklamcılık. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Medya planlama kavramı, medya reklam ve tüketici ilişkisi, amaçların ve stratejilerin saptanması, medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri, reklam ortamlarının güçlü ve zayıf yönleri, yeni planlama modelleri, medya planlamasının organizasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 10 1 10
15 Gösterme 12 1 12
18 Örnek Vaka İncelemesi 7 2 14
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya planlama nedir?
2 Medya reklam ve tüketici ilişkisi
3 Medya planlama faaliyeti: Amaçların ve stratejilerin saptanması
4 Medya planlama faaliyeti: Diğer medya planlama bilgileri
5 Medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri: Ölçümleme
6 Medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri: Rating, TVR, Share, Reach, ATS
7 Medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri: GRPs, Gross Impressions, TRP, Coverage, OTS, Adhesion, Affinity Index, CPT, CPP, CPS/CRPs, SOS, SOV
8 Ara sınav
9 Erişim ve görme sıklığı dengesi
10 Reklam ortamlarının güçlü ve zayıf yönleri
11 Yeni planlama modelleri
12 Medya planlamasında kullanılan programlar
13 Medya planlamasının organizasyonu
14 Örnek uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507905 Medya planlama kavramını tanımlar.
2 1507906 Medya planlamada kullanılan kavramları sıralar.
3 1507907 Reklam ortamlarının güçlü ve zayıf yönlerini tartışır.
4 1507908 Yeni planlama modellerini tanır.
5 1507909 Medya planı organize eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 1
2 4 2
3 4 3
4 5
5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek