Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS335 Sinema Sosyolojisi 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında, öğrencilerin sinemanın tarih içerisindeki toplumsal, kültürel, iktisadi konumlanışı hakkında bilgilendirilmeleri ve sinema sanatının toplumsal bağlamla olan geçirgenliklerini, toplumsal olguların sinemasal eserlerde hangi biçimlerde yer bulduğunu sorgulayabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ERDOĞAN TUĞRAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

RYAN Michael/KELLNER, Douglas, Politik Kamera/Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politkası, çev. Elif Özsayar, 1997, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. ORR John, Sinema ve Modernlik, çev. Ayşegül Bahçıvan, 1997 OSKAY Ünsal, Popüler Kültür Açısından Çağdaş Fantazya, Bilim-Kurgu ve Korku Sineması, İstanbul: Der Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sinemanın toplumsal yönü ve topluma etkisi, tanımlar, teoriler, kavramlar ve yaklaşımlar, güncel olaylar ve bu olaylar üzerinde tartışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 2 1 2
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinema ve toplum, Etki araştırmaları ‘İzleyici imajı’, ‘Beğeni kültürleri’
2 İlk gösterimler, ‘Sinemasal toplumsallaşma’ Sinema ve Sosyal tarih
3 Tüketim toplumu, Endüstrinin Yükselişi, ‘Kitle kavramı’ Konuşan filmler, ‘birer yansıtıcı, biçimleyici olarak filmler’
4 Yapım kodları, Sansür, Gösterim koşulları
5 Bir sosyal organizasyon olarak sinema
6 Stüdyo tarzı üretim
7 Sinematik toplum’‘Sinematik gerçek’, ‘sinematik durum’, ‘sinematik‘imgelem’
8 Evrensel beğeni’ Konulu Filmin Amerikan Güdümü Sinema, maddi kültürün yayılımı
9 Ara sınav (Vize)
10 Popüler Sinema/ Konulu Filmin Bugünü Değişen Yapım, Dağıtım ve Gösterim Koşulları
11 İletişim Endüstrisi açısından merkezi bir alt yapı olarak sinema
12 Eleştirel kuram
13 Kolonyal söylem/ Post-kolonyal kuram
14 İdeolojik, kültürel yanlılık ve sinemasal temsil

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281732 Sinema çıktılarını sosyolojik olarak analiz edebilme.
2 1281733 Sinemada örtük mesajları anlayabilme.
3 1281734 Modern sinemanın özelliklerini kavrama.
4 1281735 Postmodern sinema tanımlamasına ilişkin tartışmaları kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5 5
4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek