Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS339 Web Tasarım Uygulamaları 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu ders, Web Tasarımı dersini başarıyla tamamlamış öğrencilere etkileşimli ve responsive web sayfaları tasarlama konusunda beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Sinan KAYA

Ön Koşul Dersleri

GZT303 - Web Tasarımı

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gelişken, U. (2016). A'dan Z'ye Yeni Nesil Tekniklerle Web Tasarımı ve Web Programlama (2. Baskı) . İstanbul: Level Yayıncılık. Tokak, B. (2015). HTML5, CSS3 ve JavaScript ile Web Tasarımı. İstanbul: Dikey Eksen Yayınları. Ducket, J. (2014). JavaScript & JQuery Interactive Fornt-End Web Development. John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, USA. Robbins, J. N. (2012). Learning Web Design (Fourth Edition). O’Reilly Media, Inc., Canada. Sklar, J. (2015). Principles of Web Design (Sixth Edition). Cengage Learning, Boston, USA. w3schools.com

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Responsive web sayfası tasarımı, web sayfalarının tasarımında grid ve esnek (flex) kutu kullanımı, CSS3 ile animasyon, JavaScript ile web programlama için temel kavramlar, değişken kullanımı, şartlı ifadeler ve döngüler, fonksiyon kullanımı, nesne veri tipi ve özellikleri, olay tanımlayıcıları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
22 Proje Hazırlama 2 18 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Responsive ve etkileşimli web tasarımı süreci ile ilgili temel kavramlar ve araçların tanıtılması
2 Web tasarımı sürecinin aşamaları, HTML ve CSS konularının tekrarı
3 CSS3 ile animasyon oluşturma
4 CSS3 ile esnek (flexbox) kutu yerleşim modeli
5 CSS3 ile grid yapısı kullanımı
6 CSS3 ile grid yapısı kullanımı
7 Reponsive web sayfası tasarımı
8 Ara sınav
9 JavaScript dilinin temel özellikleri ve değişken kullanımı
10 JavaScript dilinin temel özellikleri ve değişken kullanımı
11 JavaScript şart ifadeleri ve döngü kullanımı
12 JavaScript şart ifadeleri ve döngü kullanımı
13 JavaScript'te fonksiyon kullanımı ve olay tanımlayıcıları
14 Öğrenci projelerinin değerlendirimlesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507942 Responsive web sayfaları tasarlar.
2 1507943 JavaScript ile etkileşimli web sayfaları tasarlar.
3 1507944 CSS3 ile animasyon içeren web sayfası oluşturur.
4 1507945 Tasarlanmış bir web sayfasını belirlenen kriterlere göre değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 4
2 1 4
3 4
4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek