Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS305 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Haber toplama ve yazma dersi kapsamında öğrencilerin haber kavramını farklı açılardan öğrenerek, haber türlerini, haberin öğelerini, temel haber yazma tekniklerini, başlık kompozisyonunun öğelerini ve haber girişlerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erkan Yüksel, Halil İbrahim Gürcan (2001). Habercinin El Rehberi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Rıdvan Bülbül (2001). Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları. Atilla Girgin. Haber Yazım Teknikleri. İstanbul: Der Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Haber kavramı, habere ilişkin farklı yaklaşımlar, haber türleri, haberin öğeleri, temel haber yazma teknikleri, başlık türleri ve haber girişleri; bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
36 Rapor 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 1 20 20
10 Tartışma 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
34 Okuma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriğine ilişkin genel bilgilendirme Yok Yok
2 İletişim alanında farklı kuramsal yaklaşımlar doğrultusunda haberin tanımı ve işlevleri Yok Yok
3 Haber türleri ve Haberin öğeleri: 5N+1K Yok Yok
4 Haberde başlık kompozisyonunun öğeleri ve başlık atmada dikkat edilecek hususlar Yok Yok
5 Haber yazım teknikleri: Ters piramit, Düz piramit, Dikdörtgen ya da Kare Tekniği. Yok Yok
6 Haber girişleri Yok Yok
7 Haber yazım tekniklerinin örneklendirilmesi Var Yok
8 Haber yazım tekniklerinin örneklendirilmesi Var Yok
9 Ara sınav Yok Yok
10 Haber yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar Yok Yok
11 Haber yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar Yok Yok
12 News values Yok Yok
13 Redaksiyon ve editasyon işlemleri Var Yok
14 Haber yazım uygulaması Var Yok
15 Haber yazım uygulaması Var Yok
16 Final Var Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288893 Farklı perspektiflerin bakış açılarıyla haber kavramını tanımlayabilir.
2 1288894 Haber türlerini sınıflandırılabilir.
3 1288895 Haber yazım tekniklerini sınıflandırılabilir.
4 1288896 Haberin öğelerini tanımlayabilir.
5 1288897 Haber girişlerini açıklayabilir.
6 1288898 Bir olayı haber olarak yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 2 3 1 3
3 2
4 3 3
5 4 2 4 2
6 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek