Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS305 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Haber toplama ve yazma dersi kapsamında öğrencilerin haber kavramını farklı açılardan öğrenerek, haber türlerini, haberin öğelerini, temel haber yazma tekniklerini, başlık kompozisyonunun öğelerini ve haber girişlerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erkan Yüksel, Halil İbrahim Gürcan (2001). Habercinin El Rehberi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Rıdvan Bülbül (2001). Haberin Anatomisi ve Temel Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları. Atilla Girgin. Haber Yazım Teknikleri. İstanbul: Der Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Haber kavramı, habere ilişkin farklı yaklaşımlar, haber türleri, haberin öğeleri, temel haber yazma teknikleri, başlık türleri ve haber girişleri; bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
36 Rapor 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 1 20 20
10 Tartışma 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
34 Okuma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriğine ilişkin genel bilgilendirme Yok Yok
2 İletişim alanında farklı kuramsal yaklaşımlar doğrultusunda haberin tanımı ve işlevleri Yok Yok
3 Haber türleri ve Haberin öğeleri: 5N+1K Yok Yok
4 Haberde başlık kompozisyonunun öğeleri ve başlık atmada dikkat edilecek hususlar Yok Yok
5 Haber yazım teknikleri: Ters piramit, Düz piramit, Dikdörtgen ya da Kare Tekniği. Yok Yok
6 Haber girişleri Yok Yok
7 Haber yazım tekniklerinin örneklendirilmesi Var Yok
8 Haber yazım tekniklerinin örneklendirilmesi Var Yok
9 Ara sınav Yok Yok
10 Haber yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar Yok Yok
11 Haber yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar Yok Yok
12 News values Yok Yok
13 Redaksiyon ve editasyon işlemleri Var Yok
14 Haber yazım uygulaması Var Yok
15 Haber yazım uygulaması Var Yok
16 Final Var Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507899 Farklı perspektiflerin bakış açılarıyla haber kavramını tanımlayabilir.
2 1507900 Haber türlerini sınıflandırılabilir.
3 1507901 Haber yazım tekniklerini sınıflandırılabilir.
4 1507902 Haberin öğelerini tanımlayabilir.
5 1507903 Haber girişlerini açıklayabilir.
6 1507904 Bir olayı haber olarak yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 2 3 1 3
3 2
4 3 3
5 4 2 4 2
6 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek