Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS322 TV Program Uygulamaları I 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Radyo, Televizyon ve Sinema mecralarının temelini oluşturan teknik unsurların giriş düzeyinde tanıtılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Televizyon Program Yapımcılığı, Colin Hart, Es Yyaınları, İstanbul,2007. / Televizyon Program Yapımcılığı ve Yönetmenliği, Gürol Gökçe, Der Yayınları, İstanbul, 1997. Sinema ve Tasarım, Önder Şenyapılı, Boyut Yayınları, İstanbul, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste kuramsal bilgilerin yanı sıra tanıtım filmi, reklam filmi, TV programı, kısa film, belgesel film, televizyon haberi, röportaj gibi uygulama çalışmaları yapılır. Çekim öncesi, proje oluşturma, araştırma, planlama, çekim, yapım ve yönetim unsurları, yönetmen, yapımcı, kameraman, ışık teknisyeni, ses teknisyeni, çekim sonrası işlemler; temel kurgu süreçleri uygulama çalışmalarıyla desteklenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 25 25
22 Proje Hazırlama 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Televizyonda program yapımına giriş
2 Program türlerinin genel özellikleri
3 Televizyon yapımlarında oluşum süreci
4 Programın amacı ve hedef kitlenin belirlenmesi
5 Yapım planlaması kavramı
6 Program bütçesinin ve genel sunum dosyasına ilişkin bilgiler
7 Görev dağılımı ve proje dağıtımı
8 Vize Haftası
9 Stüdyo ekibinin görev dağılımı
10 Uygulama projesinin oluşturulması
11 Stüdyo hazırlık çalışmaları
12 Projelerin gerçekleştirilmesi
13 Projelerin gerçekleştirilmesi
14 Projelerin gerçekleştirilmesi
15 Proje sunumu ve değerlendirme
16 Final Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223416 Radyo, Televizyon ve Sinema alanında ileri düzeyde teknik ve uygulamaya dayalı bilgileri tanır.
2 1223424 Sinema, televizyon ve radyo alanında ürünler ortaya koyarken sahip olduğu bilgiyi ve yaratıcılığı kullanır.
3 1223442 Televizyon programı yapım öncesi çalışmaları yürütebilir.
4 1223458 Televizyon programı yapım sürecinde gerekli çalışmaları yürütür, organize eder ve program yapar.
5 1223475 Ekip çalışması uygular ve kurgu aşamasını yürütür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 5 3 5
2 5 3 5 3 5
3 5 3 5 5
4 5 3 4 5 4 5
5 4 1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek