Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS326 Belgesel Film Uygulamaları 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencileri belgesel film yapımının teorik ve pratik yönleri konusunda bilgilendirmektir. Dönem sonunda öğrenciler fakültenin olanaklarını kullanarak kendi kısa belgesel filmlerini çekeceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Ahmet OKTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Rotha, Paul, (Haziran 2000) Belgesel Sinema, Çev.: İbrahim Şener, İzdüşüm Yayınları, Sinema Dizisi, İstanbul. - Parsa, Prof. Dr. Seyide ve Çetintahra, Abdülkadir (2000), Belgesel Film Yapım Teknikleri, Punto Yayıncılık, İzmir. - Tobias, Michael (2007), Belgesel Film Yapım Sanatı, Kolaj Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, seçilmiş konu ve filmler üzerinden anlatım ve tartışmalarla belgesel film yapımının gelişimi ve içeriğini kapsamaktadır. Öğrenciler belgeselin gerçeklik ve özgünlük arasında anlam yaratmak için kullandığı yöntemleri inceleyeceklerdir. Seçilen konular ilgili belgesel sinema filmlerinin izlenmesiyle tartışmaya açılacak; öğrencilerden tüm film yapım aşamalarını takip ederek, bir kısa belgesel film projesi gerçekleştirmeleri istenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 70 1
2 Final Sınavı 1 30 1
41 Proje Sunma 1 70 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 6 6
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
34 Okuma 3 4 12
53 Multirom CD Çalışması 1 17 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması ve belgesel sinemanın ana ilkelerine giriş. RTS326-Belgesel Film Uygulamaları. 1. hafta.pptx
2 Belgesel film yapım süreci. X X Belgesel Film Öneri Formu.docx
3 Belgesel film yapımında kamera çekim teknikleri. X
4 Belgesel film yapımında ışık ve ses uygulamaları. X
5 Belgesel film yapımında metin yazımı. Belgesel film çekiminde kullanılan röportaj teknikleri. X
6 Öğrencilerin belgesel film projelerinin değerlendirilmesi ve ekiplerin oluşturulması. X
7 Vize Sınavı.
8 Belgesel film projeleri için ön çalışma yapılması. X
9 Araştırmaların sunumunun yapılması ve elde edilen verilen değerlendirilmesi. X
10 Çekim plan ve takviminin oluşturulması ve çekimlerin başlatılması. X
11 Çekimlerin izlenmesi. Eksiklerin-hataların saptanarak öneriler geliştirilmesi. X
12 Projelerin kurgu sürecinin değerlendirilmesi. Seslendirme, müzik, efekt uygulamalarının tartışılması. X
13 Proje çıktılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi. X X
14 Proje çıktılarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1458294 Belgesel film yapım sürecini kavrar.
2 1458295 Belgesel yapımlara özgü anlatım biçimlerini bilir.
3 1458296 Yazım ve araştırma yetenekleri kazanır.
4 1458297 Bir belgesel film projesi tasarlayıp çeker.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3
2 5 3
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek