Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS328 Dijital Medya ve Kültür 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Dersin amacı, yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ışığında analog kültür ve dijital kültür arasındaki farklılıkları ortaya koymak, dijital kültürün sağladığı olanakların radyo, televizyon ve sinema alanına etkilerini değerlendirmektir. Ayrıca yine bu ders kapsamında, öğrencilerin ortaya çıkan yeni dijital kültürel yapıya dair eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Nur Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Castells, Manuel; Ağ Toplumunun Yükselişi Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür; Cilt – 1; İstanbul; Bilgi Üniversitesi Yayınları; 2005 - Castells, Manuel; Ekonomi, Toplum ve Kültür, Kimliğin Gücü; Cilt – 2; İstanbul; Bilgi Üniversitesi Yayınları; 2006 - Castells, Manuel; Bin Yılın Sonu; İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları; 2008 - Türkoğlu, Tanol; Dijital Kültür; Beyaz Yayınları; 2010 - Lull, James; Medya İletişim Kültür; Ankara; Vadi Yayınları; 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dijital medyanın gelişim süreci, dijital medya toplumunun ortaya çıkışı ve özellikleri, dijital medyanın kültürel dönüşümdeki rolü ve etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 2 1 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgilendirme Dijital Medya ve Kültür 1. Hafta.pptx
2 İletişim kavramı ve yöntemleri, yeni iletişim teknolojileri Dijital Medya ve Kültür 2. Hafta.pptx
3 Dijital medyanın gelişim süreci: Bilgi toplumu, ağ toplumu Dijital Medya ve Kültür 3. Hafta.pptx
4 Dijital medya toplumunun ortaya çıkışı ve özellikleri, dijital yerliler ve dijital göçmenler Dijital Medya ve Kültür 4. Hafta.pptx
5 Kültür ve popüler kültür kavramları, gelişim evreleri ve etkileri Dijital Medya ve Kültür 5. Hafta.pptx
6 Kültür endüstrisi ve kültürel emperyalizm Dijital Kültür ve Medya 6. Hafta.pdf
7 Dijital çağda kültürel dönüşüm
8 Kültür ve medya ilişkisi
9 Arasınav
10 Dijital medya bağlamında üretim ve tüketim kültürü
11 Dijital kimlikler: Siberalanlar, sanal topluluklar ve sanal gerçeklik
12 Dijital eğlence kültürü
13 Dijital ekonomi
14 Genel tekrar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237549 Dijital medyanın gelişim sürecini bilir.
2 1237550 Dijital medyanın toplumsal ve kültürel etkilerini bilir.
3 1237551 Dijital medyanın ortaya çıkardığı üretim ve tüketim kültürünü değerlendirir.
4 1237552 Sanal gerçekliğin ve sanal toplulukların ortaya çıkardığı dijital kimlikleri değerlendirir ve medyada içerik üretiminin nasıl gerçekleştiğini bilir .
5 1237553 Dijital medyanın toplumsal ve kültürel etkileri yanı sıra ortaya çıkan yeni eğlence kültürünü, radyo, televizyon ve sinema alanıyla bağdaştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3
2 4
3 5 3
4 4 3 3
5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek