Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS304 İnternet Gazeteciliği 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının artması ile birlikte yaygınlaşan internet gazeteciliği bağlamını, bu konuda yapılan çalışmaları ve bir internet gazetesi çıkarmak için gerekli teknik ve teorik bilgileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi, Sinan KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kalsın, B. (2017). Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği. Ankara: Gece Kitaplığı. Demir, M. ve Kalsın, B. (2013). Yeni Medya ve Gazetecilik. Ankara: Phoenix Yayınevi. Çeviri: Pavlik, J. V., (2001). Journalism and New Media. Adornato, A. (2017). Mobile and Social Media Journalism: A Practical Guide. CQ Press. Bradshaw, P, Rohumaa, L. (2018). The Online Journalism Handbook: Skills to Survive and Thrive in the Digital Age, 2nd Edition, New York: Routledge. Hill, S. (2018). Mobile-First Journalism: Producing News for Social and Interactive Media. New York: Routledge. Bull, A. (2016). Multimedia Journalism. London: Routledge, https://doi.org/10.4324/9781315761749 Yüksel, O. (2014). İnternet Gazeteciliği ve Blog Yazarlığı. Ankara: Sinemis Yayınları. Keş, Y. (2009). Elektronik yayıncılık ve web tasarım. İstanbul: Hiperlink Yayınları. Taş, G. (2015). Web Tasarımda Görsel Hiyerarşi İlkeleri. http://www.dijitalajanslar.com/web-tasarimda-gorsel-hiyerarsi/ Webstyleguide (2015). http://webstyleguide.com/wsg3/7-page-design/6-page-width-line-length.html Yurdigül, Y. ve Yüksel, H. (2012). Gazeteciliğin Dönüşümü: Yeni Medyaya Entegrasyon Sürecinde Değişen Habercilik Pratikleri. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 18, 140-161. Etkili Sunumlar için El Kitabı - Tübitak https://www.newslabturkey.org/ https://newsinitiative.withgoogle.com/training/ www.multimedia-journalism.co.uk/ https://onlinejournalismblog.com/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu kapsamda, internet gazeteciliği ile ilgili temel kavramları, internet gazeteciliğiyle birlikte değişen gazetecilik pratiklerini, internet gazeteciliğinde karşılaşılan etik sorunları, blog yazarlığını, internet gazeteciliğinde kullanılan web tasarım ilkelerini ve internet gazeteciliğinin hukuki durumu ile ilgili konuları içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 5 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 5 2 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 7 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, İnternet gazeteciliği nedir? Temel kavramlar İnternet gazeteciliğinde olanaklar/üstünlükleri ve sınırlılıkları
2 Yöndeşme, web teknolojileri, yeni medya, sosyal medya ve gazeteciliğin dönüşümü
3 Yöndeşme, web teknolojileri, yeni medya, sosyal medya ve gazeteciliğin dönüşümü
4 İnternet gazeteciliğinde etik sorunlar
5 Veri gazeteciliği, Veri doğrulama teknikleri
6 Mobil gazetecilik, Robot gazeteciliği
7 Dijital hikaye anlatımı bağlamında gazetecilik (habercilik)
8 Ara sınav
9 Bloglar, blog yazarlığı ve gazeteciliğe yansımaları
10 Blog oluşturma, blog sahibi olmak, etiketleme ve Search Engine Optimization (SEO)
11 İnternet gazeteciliğinde haber yazımı
12 İnternet gazeteciliği için web tasarım ilkeleri ve uygulama
13 İnternet gazeteciliği için web tasarım ilkeleri ve uygulama
14 Uygulama ve projelerin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507954 İnternet gazeteciliği ile ilgili kavramları açıklar.
2 1507955 İnternet gazeteciliği ile birlikte değişen gazetecilik pratiklerini açıklar.
3 1507956 İnternet gazeteciliğindeki etik sorunları açıklar.
4 1507957 Blog servisini kullanarak bir internet gazetesi yayınlar.
5 1507958 İnternet gazeteciliğinde kullanılan web tasarım ilkelerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 3
2 4 2 3 5
3 4 3
4 5 2 4
5 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek