Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS302 Sosyal Medya Analitikleri ve Uygulamaları 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Büyük Veri analizi ve Veri bilimindeki temel kavramları ve yöntemleri tanıtmak ve öğrencilere "Büyük Veri"nin gerçek dünyada kullanımının temel özelliklerini kavramalarını sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Jeffrey Stanton. An Introduction to Data Science (2013) edition 3. Wolfgang Jank. Business Analytics for Managers (2011). Roger D. Peng. R Programming for Data Science(2016) Doing Data Science, Rachel Schutt and Cathy O’Neil. 2014. O’Reilly. The Art of Data Science: A Guide for Anyone Who Works with Data, Roger D. Peng and Elizabeth Matsui An Introduction to Statistical Learning with Applications in R, Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani R for Beginners, Emmanuel Paradis, 2005 , http://cran.r-project.org/other-docs.html

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında big data ve data sience kavramları, istatistiksel programlama, veri modelleme temelleri, toplama, işleme, veri görselleştirme, veri madenciliği, arama motoru geliştirme gibi konular işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
23 Proje Sunma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Büyük Veriye Giriş ve Veri Bilimi
2 İstatistiksel programlama
3 Veri Modelleme Temelleri / Veri Toplama / Temizleme / İşleme
4 Veri Görselleştirme ve İletişim
5 Basit Regresyon: Bağımsız değişkenler, İstatistiki ve Pratik Önem
6 Esnek Regresyon Modelleri
7 Esnek Regresyon Modelleri: Veri Dönüşümü
8 Seçici Regresyon Modelleri
9 Vize
10 Metin Madenciliği
11 Arama motoru geliştirme
12 Öneri sistemlerinin çalışma prensipleri
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288973 Öğrenciler temel istatistik modellerini nasıl geliştireceğini öğrenir
2 1288974 Öğrenciler varsayımlar, değer sağlayıcıları ve risklerle ilgili bilgi kazanımı için büyük veri kümelerini nasıl analiz edeceğini öğrenir.
3 1288975 Öğrenciler belirsizliği ve analitik sonuçları açıklamakta ve karar vermeye rehberlik etmekte farklı yollar bulmak için istatistiksel modelleri kullanabilir.
4 1288976 Öğrenciler metin madenciliği, arama motorları ve öneri sistemleri oluşturmada temel yöntemleri nasıl kullanılacağını öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 5
2 3
3 1 4 5
4 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek