Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS306 Reklam Yazarlığı 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Farklı reklam ortamlarında gerekli olan yazım yeteneklerini kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Müge Elden (2014). Reklam Yazarlığı. İstanbul: İletişim Yayınları. Joseph Sugarman (2008). Reklam Yazarının El Kitabı. İstanbul: Mediacat Yayınları. Damla İlerialkan ve Recep Yılmaz (2015). Senaryo Nasıl Yazılır? Nasıl Yazıyorlar?. İstanbul: Alfa Yayınları. Ersel Serdarlı (2008). Reklam Yazmak. İstanbul: Beta Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Reklam yazarlığının ilkeleri, yaratıcılık ve yaratıcılığı geliştirme yolları, radyo reklam yazarlığı, basılı reklam yazarlığı, televizyon reklam yazarlığı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 4 3 12
11 Soru-Yanıt 8 3 24
15 Gösterme 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reklamcılıkta metin yazarlığının konumu
2 Reklam senaryosu ve yazım formatı
3 Reklam ekolleri ve reklam yazımında kullanılan yaratıcı stratejiler
4 Yaratıcılık ve yaratıcılığı geliştirme yolları
5 Televizyon reklam film türleri ve formatları
6 Kamera açıları
7 Çekim ölçekleri
8 Ara sınav
9 Kamera Hareketleri
10 Sahneden sahneye geçiş yolları ve post prodüksiyon
11 Yazım sonrası aşama
12 Radyo reklamcılığı
13 Basılı reklamcılık
14 Örnek uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507910 Reklam yazı türlerini sıralar
2 1507911 Reklam yazarlığı, estetik ve sanat ilişkisini tartışır
3 1507912 Reklam senaryosu yazar
4 1507913 Çekim ölçekleri, sahneden sahneye geçiş yolları, kamera açıları, kamera hareketleri ve post prodüksiyon tekniklerini tanımlar
5 1507914 Yaratıcı stratejileri, reklam ekollerini ve reklam yapım formatlarını sıralar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1
2 2
3 3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek