Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS334 Reklam, Tanıtım Filmi Yapım-Yönetimi 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Reklam ve tanıtım filmi yönetmenliği, yapımcılığı gibi reklamcılık sektöründe ihtiyaç duyulan alanlarda temel bilgi ve donanımları kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir pazarlama aracı olan reklam tanıtılacak, televizyon reklamlarında yaratıcı üretim süreci ve yapım teknikleri uygulamalı olarak öğretilecektir. Pazarlama stratejisi, hedef kitle, medya planlama, yaratıcı fikir, senaryo, storyboard, çekim teknikleri ve bütçe gibi temel konular aktarılacak ve reklam filmi prodüksiyonu ekipler halinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Televizyon reklamı ve tanıtım filmine giriş
2 Televizyon reklam filmi türleri
3 Televizyon reklamında yapım formatları
4 Televizyon reklam anlatım formatları
5 Televizyon reklam filmi yapım şirketleri
6 Etkili reklam filmi üretim yolları
7 Senaryo ve storyboard yazım teknikleri
8 Reklam filmi yapım aşamaları / yapım öncesi reklam filmi yapım aşamaları / yapım öncesi
9 Arasınav
10 Reklam filmi yapım aşamaları / yapım sonrası
11 Öğrencilerin tanıtım ve reklam filmi çekimleri
12 Öğrencilerin tanıtım ve reklam filmi çekimleri
13 Öğrencilerin tanıtım ve reklam filmi çekimleri
14 Öğrencilerin tanıtım ve reklam filmi çekimleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1101010 Reklam ve tanıtım filmi yapmanın hazırlıklarını kavrar.
2 1101011 Öğrenci Reklam ve tanıtım filmi projelendirir ve gerekli çalışmaları gerçekleştirir.
3 1101012 Öğrenciler bir reklam tanıtım filminin ne olduğu konusunda gerekli bilgi ve beceriyi edinecektir.
4 1101013 Öğrenciler bir reklam tanıtım filminin nasıl yapılacağı ve yapım sonrası aşamaları hakkında gerekli bilgi ve becerilere erişecektir.
5 1101014 Reklam filmi ekip çalışmasını kavrar ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3
2 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4
3 3 5 4 4 3 3 5 4 3 3 5
4 3 4 5 4 4 3 3 5 4 3 5
5 3 3 5 5 4 5 2 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek