Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS403 Medya Etiği 927001 4 7 4

Dersin Amacı

İletişim çalışmalarına uygulanan, otoriteryan, çoğulcu, özgeci ve egoist gibi dört temel etik kuramı ele alır ve bu kuramlar çerçevesinde medya, iktidar, ideoloji ve demokrasi ilişkileri üzerine, alanda da çalışacak olan öğrencilerde bir etik bilinç ve duyarlılık geliştirmeyi amaçlamaktadır. Etik kavramı ve medya çalışanlarının bu bağlamda karşılaşabilecekleri problem durumları üzerine tartışmalar yapılması planlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turgut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ioanna Kuçuradi " Ahlak, Etik ve Etikler" Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. Fred Feldman "Etik Nedir?" Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. Harun Tepe "Etik ve Meslek Etikleri" Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan "Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik" Kalkedon Yayınları. Zygmunt Bauman "Postmodern Etik" Ayrıntı Yayınları. Ahmet Cevizci "Etik Ahlak Felsefesi" Say Yayınları. Ahmet Cevizci "Uygulamalı Etik" Say Yayınları. Peter Singer "Pratik Etik" İthaki Yayınları. Kolektif "Medyaetik & Medya İletişim Etik" Sentez Yayıncılık. Gözde Dedeoğlu "Teknoloji İletişim Yeni Medya ve Etik" Sentez Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etik kavramı ve medya çalışanlarının bu bağlamda karşılaşabilecekleri problem durumları üzerine tartışmalar yapılması planlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 2 2 4
10 Tartışma 2 1 2
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma Ders Hakkında Bilgilendirme
2 Etik - Ahlak - İdeoloji - Hukuk Kavramları HAFTA 2.pptx
3 Medya Etiği HAFTA 2.pptx
4 Medya Etiğinin Mesleki Boyutları HAFTA 2.pptx
5 Endüstri- Yapılanma - İdeoloji ve Medya Etiği (I) HAFTA 3.pptx
6 Endüstri - Yapılanma _İdeoloji ve Medya Etiği (II) HAFTA 3.pptx
7 Kamusal televizyonla tecimsel televizyonun yayın, aydınlanma, taraf ve tarafsızlık gibi temel ilkelerdeki ayrılıklarını yaratan nedenlerin tartışılması HAFTA 3.pptx
8 Medyada ve Demokrasi İlişkisinde Sorumluluk ve Hesap-verebilirlik Kavramları HAFTA 4.pptx
9 Ara Sınav
10 Türkiye’deki kamu yararına görev yapan kitle iletişim araçlarındaki etik ve mesleki sapmaların tespiti ve tartışılması HAFTA 4.pptx
11 Özel Yaşam ve Mahremiyet Hakkı HAFTA 5.pptx
12 Temsil – Ayrımcılık ve Nefret Suçu HAFTA 5.pptx
13 Medyada Mizojini ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği HAFTA 6.pptx
14 Yeni Medyada Etik Tartışmalar (I) HAFTA 6.pptx
15 Yeni Medyada Etik Tartışmalar (II): Siyasal Aktivizm ve Etik Sorumluluk HAFTA 7.pptx
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1443492 Etik ve ahlak kavramlarını tanımlar
2 1443574 Etik ilkeler ve kodlar çerçevesinde medyayı ve basını tanımlar
3 1443514 Medya etiği kavramını tanımlar
4 1443550 Medya içeriklerinin etik analizi yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 5 5 3 2 4
2 1 5 5 5 3 2 4
3 1 5 5 5 3 2 4
4 1 5 5 5 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek