Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS421 Popüler Kültür ve Medya 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Kültür ve popüler kültür tanımlamaları, kitle kültürü ve popüler kültür ilişkileri içerisinde medyanın etkileri gibi konularda tartışmalar yürütülecektir. Bu bağlamda popüler kültür ve medya ilişkisi dersin ana izleğini oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Medya ve Popüler Kültür, Enderhan Karakoç, Literatürk Yayınları, Konya, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kişinin içinde bulunduğu çağı anlayabilmesi, kültür kavramını bütün bakış açılarıyla kavrayabilmesi, kitle iletişiminin toplumsal hayat üzerindeki etkilerine vakıf olması, medyayı doğru becerisini kazanması için farklı araştırmalar, gazete haberleri ve televizyon programları mercek altına alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 2 1 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim nedir, nasıl işler?
2 Kültür nedir ve nelerden oluşur?
3 İletişim çalışmalarında tarihsel gelişimin ana hatları
4 Örneklerle “Dil, Kültür, Toplum Etkileşimi”
5 Kitle İletişiminin toplumsal yaşam üzerine etkileri
6 Popüler Kültür kavramı üzerine farklı bakış açıları
7 Kitle İletişimi ve Popüler Kültür
8 Televizyonun toplumsal etkileri
9 Ara Sınav
10 Televizyon dizilerinde sunulan yaşamlar ve sonuçları
11 Medya okuma sanatı
12 Sosyal medya ve gençlik
13 Gazete haber analizi
14 Televizyon Programı ve Reklam analizi
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222280 Kişisel ve toplumsal hayatımızı yakından etkileyen iletişim araçlarını tanıyabilecek.
2 1222297 “Medya okuma yazma, Medyayı etkileme” becerisini hayata geçirebilecek.
3 1222319 Popüler kültürün verilerini doğru algılayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 4
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek