Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS423 Sayısal Canlandırma ve Animasyon 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere; Üç boyutlu Animasyona yönelik karakter hareketlendirme teknik ve yöntemlerinin üç boyutlu animasyon yazılımı(3ds Max) aracılığı ile öğretilmesini amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çizgi film tekniklerinden herhangi birini kullanarak bağımsız bir canlandırma film oluşturulması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 5 75
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Animasyonun tarihçesi ve animasyon kavramının tanıtılması
2 Sayısal canlandırma tekniklerinin genel kapsamı
3 Animasyon türlerine genel bakış
4 Animasyon için bireysel oyunculuk yeteneğinin geliştirilmesi
5 Poz stillerinin oluşturulmasında temel etkenler
6 Obje ve karakter animasyonunda göz önünde bulundurulması gereken temel farklılıklar
7 Klasik (cell) animasyonun temel kuramları
8 Animasyonun alt kavramları: İskelet giydirme ve deri kaplama
9 Ara sınav
10 Live-action kavramının tanımı ve live action sahne oluşturma
11 3B sahnelerin animasyona hazırlanması
12 Animasyondan bir adım öncesi: Animatik oluşturma
13 Storyboard ve videoboard oluşturma ve takipleme
14 Türkiye’de ve uluslararası arenada animasyon
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1460819 Öğrenci karakter animasyonu yapabilecek.
2 1460820 Animasyona ait edinilen bilgi ve becerileri sanatta ve sektörde kullanabilecek.
3 1460821 Öğrenci, animasyon alanında araştırma, gözlem-deneyimleme, değerlendirme becerisine sahip olacak
4 1460822 Gözlem yeteneğini geliştirebilecek.
5 1460823 Öğrenci animasyon hakkında yorum yapma yetisine sahip olabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 1
2 2 1
3 1
4 2 1
5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek