Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS425 Radyo, TV ve Sinemada Edebiyat Uyarlamaları 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Edebiyat ve sinema anlatısı hakkında derinlemesine bilgi sahibi olamlarını ve çözümleme yöntemlerini öğreterek öğrencilerin uyarlama konusunda yetkinlik kazanmasını sağlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anlatıbilim kavramı ve anlatı türlerinin genel sınıflaması; anlatı düzeyleri ve düzey ihlalleri; anlatma, odaklanma ve anlatı durumu; anlatı zamanı, fiil zamanı ve kipler; kronotoplar ve kurmaca mekanı; tipler, karakterler ve anlatı oyuncuları; anlatıda durum geçişleri ve anlam; öykü anlatısı ve anlatı çözümlemeleri; roman anlatısı, örnekleri ve anlatı çözümlemeleri; sinema anlatısı ve anlatı çözümlemeleri; uyarlamanın ilkeleri ve çözümleme; uyarlama senaryo örnekleri ve anlatı çözümlemeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 5 75
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anlatıbilim kavramı ve anlatı türlerinin genel sınıflaması
2 Anlatı düzeyleri ve düzey ihlalleri
3 Anlatma, odaklanma ve anlatı durumu
4 Anlatı zamanı, fiil zamanı ve kipler
5 Kronotoplar ve kurmaca mekanı
6 Tipler, karakterler ve anlatı oyuncuları
7 Anlatıda durum geçişleri ve anlam
8 Öykü anlatısı ve anlatı çözümlemeleri
9 Ara Sınav
10 Roman anlatısı, örnekleri ve anlatı çözümlemeleri
11 Sinema anlatısı ve anlatı çözümlemeleri
12 Uyarlamanın ilkeleri ve çözümleme
13 Uyarlama senaryo örnekleri ve anlatı çözümlemeleri
14 Uyarlama senaryo örnekleri ve anlatı çözümlemeleri (devam)
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236441 Anlatı türleri arasındaki farkları sıralar
2 1236442 Anlatma, odaklanma ve anlatı durumu kavramlarını tanımlar
3 1236443 Kronotopları tanır
4 1236444 Roman, öykü ve sinema anlatısını ayırt eder
5 1236445 Uyarlamanın ilkelerini sıralar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 1
2 2 1
3 3
4 3 1
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek