Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS429 Toplumsal Sorumluluk Projesi 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Sosyal Sorumluluk Projesi, bir grup çalışması olarak tasarlanmıştır. Öğrencilerin kendi aralarında oluşturdukları gruplarda görevlerinin belirlenmesi, rapor hazırlanması ve görsel-işitsel ürünlere dönüştürülmesi, bu kapsamda STK'larla işbirliği içinde çalışmaları öngörülmüştür. Her sömestr öğretim üyelerinden oluşan bir komitenin belirlediği konu başlıkları arasından öğrenciler kendi ilgileri doğrultusunda konularını seçeceklerdir. Öğrenciler projelerinin içeriği, amacı, aşamaları, zamanlaması ve her öğrencinin proje içinde alacağı görevi kendileri saptayacaktır. Sömestr sonunda yazılı bir raporun ve görsel ya da işitsel bir ürünün sunulmasıyla proje tamamlanacaktır. Her öğrenci projenin kendi yaptığı kısmıyla ilgili bir sunum hazırlayacak ve bu projeyi sunacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Ahmet OKTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilere bir sosyal sorumluluk projesi geliştirebilme yetisi kazandıracaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 5 75
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
34 Okuma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal sorumluluk anlayışı ve ilgili kavramlar 1.Sosyal sorumluluk anlayışı ve ilgili kavramlar.pptx
2 Örnek proje incelemeleri
3 Öğrenci proje gruplarının oluşturulması ve konu önerileri 3.Önemli sorular.pptx
4 Proje fikirlerinin sunulması ve tartışılması 4.Proje fikirlerinin incelenme süreci.pptx
5 Proje fikirlerinin sunulması ve tartışılması
6 Proje iş süreçleri ve gruplarla birebir görüşmeler
7 Proje iş süreçleri ve gruplarla birebir görüşmeler
8 Ara Sınav
9 Proje iş süreçleri ve gruplarla birebir görüşmeler
10 Projenin hayata geçirilmesi süreçleri, grup görüşmeleri, süreç takibi
11 Projenin hayata geçirilmesi süreçleri, grup görüşmeleri, süreç takibi
12 Projenin hayata geçirilmesi süreçleri, grup görüşmeleri, süreç takibi
13 Projelerin tamamlanması, çıktılar ve raporlama
14 Proje sonuçlarının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1460862 Sosyal Sorumluluk bilincinin oluşması
2 1460863 Bir sosyal sorumluluk projesini geliştirebilme
3 1460864 Ekip çalışmaıs ile proje yürütebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 2 2 2
3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek