Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS431 Toplumsal Cinsiyet ve Medya 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Toplumsal bir inşa olarak toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar anlatılarak, toplumsal cinsiyetin medyada nasıl temsil edildiği ve nasıl müzakere edildiği konusunda farkındalık sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Nursel Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Toplumsal Cinsiyet ve Medya, Huriye Kuroğlu, Bermal Aydın, Detay Yayınları, Ankara, 2014. Zihinlerimizin Yeni Kadın İmgesi: Aliye, Nurdan Öncel Taşkıran, Beta Yayınları, İstanbul, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplumsal cinsiyet kavramının tanımlanması; toplumsal bir inşa olarak toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımların özetlenmesi (kadın çalışmaları ve feminizm, erkeklik çalışmaları, “queer teori”); cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargıların tartışılması; sinema, televizyon, reklam vb. farklı medya ortamlarından örnekler üzerinden kadınlığın, erkekliğin ve marjinalleştirilmiş cinsel kimliklerin nasıl temsil edildiği incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 25 25
23 Proje Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 1 23 23

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumsal cinsiyete nedir? Nasıl oluşur?
2 Toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlar
3 İktidarın cinsiyeti
4 Feminist teoriler ve medya
5 Liberal feminizm ve medya
6 Marksist ve sosyalist feminizm ve medya
7 Radikal feminizm ve medya
8 Vize Haftası
9 Magazin dergilerinde ve gazetelerde toplumsal cinsiyetin temsili
10 Televizyonda toplumsal cinsiyetin temsili
11 Reklâmlarda toplumsal cinsiyetin temsili
12 Sinemada toplumsal cinsiyetin temsili
13 Haberde toplumsal cinsiyetin temsili
14 Türkiye’de medya ve toplumsal cinsiyet araştırması
15 Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi
16 Final Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1223481 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını ayırt eder.
2 1223488 Cinsiyet rollerinin toplumsal yapı içinde nasıl öğrenildiğini açıklar.
3 1223497 Cinsiyet rollerinin aktarımı ile ataerkillik arasında neden sonuç ilişkisi kurar.
4 1223501 Kadınların medyada nasıl belli stereotiplerle temsil edildiğini analiz eder
5 1223511 Farklı medya kanallarındaki ve medya içeriklerindeki toplumsal cinsiyet ayrımcılığı örüntülerini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1
2 2
3 1
4 1 2
5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek