Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS401 Yeni Medya Yeni Kimlikler 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Öğrencilere, yeni medya kavramının tanımı, temel özellikleri ve çeşitli etkileri hakkında teorik bilgi verilerek, yeni medyanın küresel ve yerel etkilerini idrak etmesi ve bunlarla ilgili sorunlara çözüm önerileri üretmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assistant Prof. Hasan Turgut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lister, Dovey, Giddings. Grant, Kelly (2009). New Media A Critical Introduction. Routledge. Bolter, J. D., Grusin R. (1999). Remediation: Understanding New Media. MIT Press. David Morley & Kevin Robins (2011). Kimlik Mekanları. Emrehan Zeybekoğlu (Çev.), 2. Basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Zygmunt Bauman & David Lyon (2013). Akışkan Gözetim. Elçin Yılmaz (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Mutlu Binark (der.) (2014). Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Hakan Tanıttıran (haz.) (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı: Facebook. İstanbul: Kalkedon Yayınları. Manuel Castells (2013). İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Ebru Kılıç (çev.), İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. Tuğrul Çomu (haz.) (2010). Yeni Medyada Nefret Söylemi. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeni Medya; Geleneksel Medya-Yeni Medya Ayrımı; Temel Özellikleri; Küreselleşme ve Yeni Medya; Siber Kültür ve Siber Kimlikler; Gözetim , Denetim Toplumları; Teşhir Kültürü; Çevrimiçi Oyun Kültürü ve Kimlikler; Sosyal Ağlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 1 3 3
11 Soru-Yanıt 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, Dersin işlenişine ilişkin bilgi paylaşımı Anlatım
2 Yeni Medya Tanımı ve Temel Özellikleri Anlatım
3 Geleneksel Medya Yeni Medya Ayrımı Anlatım
4 Küreselleşme ve Yeni Medya Anlatım
5 Siber Kültür Anlatım
6 Çevrimiçi Kimlikler ve Oyun Kültürü Anlatım
7 Sosyal Ağlar, Teşhir Kültürü ve Kimlik Anlatım
8 Kültür Emperyalizmi ve Yeni Medya Anlatım
9 ARA SINAV
10 Yeni Medyada Denetim ve Gözetim Anlatım
11 Yeni Medya ve Etik Yaklaşımlar Anlatım
12 Toplumsal Hareketler ve Yeni Medya Anlatım
13 Yeni Medya ve Nefret Söylemi Anlatım
14 Yeni Medya ve Toplumsal Cinsiyet Anlatım
15 Yeni Medyanın Geleceği Soru-Cevap, Tartışma
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508075 Yeni Medya kavramı ve temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1508076 Geleneksel Medya ve Yeni Medya ayrımını yapar.
3 1508077 Yeni Medyanın sosyo-politik ve kültürel etkilerini öğrenir.
4 1508078 Yeni medya literatürüne ilişkin disiplinlerarası bakış açısı kazanır ve alana ilişkin sorunlara çözüm önerileri üretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 5 4 5
3 4 4
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek