Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS405 Oyun Tasarlama ve Geliştirme 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Dersin temel amacı, yeni medya ve eğlence pazarındaki mevcut durumlarına odaklanarak video oyunları tanıtmaktır; sosyokültürel ve çok disiplinli bir bakış açısıyla incelemek; eğitim, reklam, sosyal medya, vb. gibi çeşitli amaçlar için tasarım sürecini deneyimlemek amaçlanmaktadır. Tartışma konuları; oyunların toplum üzerindeki kültürel ve ekonomik etkileri ile başlar ve gamification, machinima, değişim oyunları vb. gibi yeni trendleri takip eder. Öğrenciler, oyunla ilgili olmayan konular ve ortamlarla ilgili araştırma konularını önerirler. Macera türü aracılığıyla oyun tasarımı süreci üzerinde çalışmak, dersin bir diğer odak noktasıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Game Design Workshop by Tracey Fullerton Rules of Play Various articles & Visual materials

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Oyun Tasarlama ve Geliştirme oyun tasarımının temellerini araştıran bir derstir. Sınıfın odak noktası, birkaç dijital olmayan (bilgisayar dışı) oyunların yaratımıdır. Tıpkı sanat öğrencilerinin, resim sanatında yer almaları için resim çizme veya renk teorisi derslerinde “temel tasarım” dersleri alabilmeleri gibi, bu sınıf da özünde temel oyun tasarımı eğitimi sunmaktadır. Spordan masa oyunlarına, bilgisayar ve video oyunlarına kadar her formatta çalışan bir oyun tasarımcısı için temel olan tüm oyunlarda ortak olan elementlere odaklanır. Dersin odak noktası dijital olmayan oyunların yaratılmasına yönelik olsa da, dijital oyunlar da tartışılacak ve ödevlerden biri de dijital oyun konseptinin oluşturulmasıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Oyun Türleri ve Oyun Tutarlılığı
3 Oyun Tasarımınızı Yönetmek: Dosya İşi ve Evrak
4 Oyun Kavramı: Yaratıcı Olun
5 Oyun: 'EĞLENCEYİ' düşün
6 Oyun Mekaniği: Kural Kümelerini Tanımlayın
7 Oyun Bileşenleri: Oyun Parçasını Kurma
8 Playtesting: Oyuncul Yinelemeler ve Dengeleme
9 Vize Sınavı
10 Üretime Doğru: Oyun Tasarımını Bitirmek
11 Proje Planlaması için Son Adımlar
12 Proje Gelişimi
13 Son Proje İzleme
14 Proje Sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288962 Öğrenciler oyun tasarımında kullanılan temel oyun mekaniklerini kavrayacak
2 1288963 Öğrenciler mekaniklerin diğer oyun elemanları ile ilişkisini anlayacak.
3 1288964 Öğrenciler tasarım çerçevesinde hazır materyallerden nasıl yeni, tasarımlar üretilebileceğini öğrenecek.
4 1288965 Öğrenciler yeni oyun mekanikleri geliştirme yetisini kazanacaklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 5
2 3 4
3 5 3 5
4 1 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek