Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS403 Dijital Reklamcılık 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Dijital Reklamcılık dersi ile öğrencilerin yeni iletişim teknolojilerine adaptasyonlarını sağlamak; tüketicinin geçirdiği değişim süreci bağlamında yeni reklam ortam, tür ve stratejilerini kavrayarak uygulayabilir olmalarını sağlamak için gereken zeminin oluşturulması; yanı sıra dijital reklamcılığın araştırma, planlama, uygulama, ölçümleme ve değerlendirme aşamalarının öğrenciler tarafından bilinip uygulanabilir olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Ders öğretim üyesi tarafından verilecek olan ders notları - Müge Elden, Füsun Kocabaş; Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar; İletişim Yayıncılık; İstanbul; 2015 - Kaan Varnalı; Dijital Tutulma: Pazarlama İletişimi ve İnsan; MediaCat Yayıncılık; İstanbul; 2012 - Gülay Öztürk; Dijital Reklamcılık ve Gençlik; Beta Yayınları; İstanbul; 2013 - Aytaç Mestçi; İnternette Reklamcılık; Pusula Yayıncılık; İstanbul; 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği; geleneksel reklamcılık hakkındaki temel bilgileri; yeni iletişim teknolojileri bağlamında ortaya çıkan yeni tüketicinin özelliklerini; bu yeni tüketici ile etkin iletişim kurmak için kullanılacak yeni reklam tür, yöntem, strateji ve araçlarını; dijital reklamcılık terminolojisini; reklamda değişen araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme ile ölçümleme tekniklerini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reklam Kavramı, Reklamın Kısa Tarihçesi, Pazarlama İletişimi İçerisinde Reklamın Yeri ve Önemi
2 Reklam Türleri, Fonksiyonları, Reklam Araç ve Ortamları
3 Yeni Tüketicinin Ortaya Çıkışı: Sessiz Kuşak, Baby Boomers Kuşağı, X - Y - Z Kuşakları, Alfa Kuşağı
4 Dijital Çağda Tüketiciyle İletişim Kurma: 360 Derecelik Yaklaşım
5 Dijital Çağda Reklamcılık: Mecralar, Stratejiler, Temel Kavramlar
6 Dijital Çağda Reklamcılık ve Büyük Veri
7 İnternet Reklamları
8 Arasınav
9 Sosyal Medya Reklamları
10 Mobil Reklamlar
11 Oyuniçi Reklam ve Advergame
12 Dijital Medya Planlamanın Temel Unsurları, Programatik Reklamcılık
13 Dijital Reklamda Anlatı Oluşturma ve Yaratıcılık
14 Dijital Reklamda Araştırma, Planlama, Uygulama, Ölçümleme ve Değerlendirme
15 Reklamda Geleneksel ve Dijital Mecralar ile Stratejilerin Bütünleştirilmesi
16 Final Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508093 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, dijital reklamcılık terminolojisini anlar ve kullanır.
2 1508094 Geleneksel ve dijital mecralar ile yöntem ve stratejileri etkin bir biçimde bütünleştirir.
3 1508095 Dijital platformlarda hedef kitle ile etkileşim kurar.
4 1508096 Dijital reklamcılık aşamalarını başarıyla uygular.
5 1508097 Dijital platformlarda yaratıcı fikir ve uygulamalar ortaya koyar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4 5 3 4
3 3 5
4 5
5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek