Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS441 Stop-Motion Uygulamaları 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere stop-motion film yapımının aşamalarını öğretmek ve yıl sonunda onların tüm bu süreçlere hakim olmasını ve film yapabilme becerisine sahip olmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Erdoğan TUĞRAN

Ön Koşul Dersleri

...

Önerilen Diğer Hususlar

......

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Craft Skills for Model Animation, Susannah Shaw, Focal Press

Staj Durumu

...

Dersin İçeriği

Stop-motion tekniği özellikle sinemanın ilk zamanlarında kullanılmış ve saniyede 24 kare görüntü ve sesin fotoğraf karelerine işlenmesiyle oluşturulmuştur. Dersin içeriğinde bu süreçler uygulamalı olarak gösterilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 30 1 30
15 Gösterme 31 1 31
23 Proje Sunma 5 1 5
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 2 1 2
54 Ev Ödevi 30 1 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Stop-motion nedir, nasıl ortaya çıkmıştır ... ... RTS441-Stop-Motion Uygulamaları (1. Hafta).pptx
2 Sinemanın erken dönem stop-motion tekniği kullanılarak çekilen filmleri RTS441-Stop-Motion Uygulamaları (2. Hafta).pptx
3 2000 sonrası sinemada stop-motion kullanımı RTS441-Stop-Motion Uygulamaları (3. Hafta).pptx
4 Animasyon filmlerde kullanılan stop-motion teknikleri RTS441-Stop-Motion Uygulamaları (4. Hafta).pptx
5 Clay-mation tekniğinin özellikleri RTS441-Stop-Motion Uygulamaları (5. Hafta).pptx
6 Çizgilerle stop-motion yapımı RTS441-Stop-Motion Uygulamaları (6. Hafta).pptx
7 Objelerle stop-motion yapımı RTS441-Stop-Motion Uygulamaları (7. Hafta).pptx
8 Canlılarla stop-motion yapımı RTS441-Stop-Motion Uygulamaları (8. Hafta).pptx
9 Arasınav
10 Stop-motion görüntü kurgulama teknikleri RTS441-Stop-Motion Uygulamaları (10. Hafta).pptx
11 Stop-motion ses kurgulama teknikleri RTS441-Stop-Motion Uygulamaları (11. Hafta).pptx
12 Stop-motion görüntü ile film oluşturma RTS441-Stop-Motion Uygulamaları (12. Hafta).pptx
13 Stop-motion ses ile film oluşturma RTS441-Stop-Motion Uygulamaları (13. Hafta).pptx
14 Stop-motion film üretimi RTS441-Stop-Motion Uygulamaları (14. Hafta).pptx
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507984 Kare kare görüntülerü birleştirerek nesnelere hareket kazandırmayı öğrenir
2 1507985 Kare kare ses işlemesi sayesinde hareket kazandırdığı nesnelere ses eklemeyi öğrenir
3 1514647 Fotoğraf kurgulama tekniklerine hakim olur
4 1514648 Kurgulanan fotoğraflara ses ekleme tekniklerine hakim olur
5 1514649 Stop-motion film yapımının tüm sürecini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 4 3
2 4 4 2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek