Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS422 Medya ve Toplumsal Temsil 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Öğrenciler, toplumsal sınıfların ve kültürel kimliklerin medyada nasıl temsil edildiğini ve medyanın egemen söylemleri nasıl ürettiğini öğrenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turgut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Medya ve medya üzerinde toplumsal kesimlerin temsili anlatılacaktır. Kimlik kurgusu ve temsilleri üzerine medya analizleri yapılarak toplumsal katmanların medyada yansımalarının analizi yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 6 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması, sınıfsal ve kültürel kimlik kavramları Gerçek-Gerçeklik.pptx
2 Sınıf kavramı ve sınıf kimliği tartışmaları Gerçek-Gerçeklik.pptx
3 Günümüzde yeni toplumsal hareketler içinde sınıf kimliğinin yeri Gerçek-Gerçeklik.pptx
4 Sınıf kimliğinin medyada temsili Gerçekliğin Sosyal İnşası.pptx
5 Küreselleşme ve yoksulluk Gerçekliğin Sosyal İnşası.pptx
6 Yoksulluğun medyada temsili Gerçekliğin Sosyal İnşası.pptx
7 Toplumsal cinsiyet kavramı ve toplumsal cinsiyete ilişkin kuramsal yaklaşımlar Temsil.pptx
8 Feminist kuramlar ve medya Temsil.pptx
9 Ara sınav
10 Toplumsal cinsiyetin medyada temsili Temsil İşlevleri.pptx
11 Küreselleşme ve çok kültürlülük kavramı Temsil İşlevleri.pptx
12 Çok kültürlülük ile ilgili kuramsal yaklaşımlar Temsil ve Medya.pptx
13 Medyada ötekileştirme pratiği: Etnik-dinsel-cinsel kimliklerin medyada temsili–1 Temsil ve Medya.pptx
14 Medyada ötekileştirme pratiği: Etnik-dinsel-cinsel kimliklerin medyada temsili–2 Temsil ve Medya.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1460775 Toplumsal sınıfları ve kültürel kimlikleri tanıma
2 1460776 Farklı sınıfların ve kimliklerin medyada nasıl temsil edildiğini anlama
3 1460777 Medyanın egemen söylemleri nasıl ürettiğini kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 2
2 1 2
3 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek