Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS426 Medya Politikaları 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Ders kapsamında öğrencilere, çağdaş kapitalist toplumlarda medya ve politikanın ilişkisi, medya ve iktidar ideolojisi, dünyadan örneklerle sunulup; dönem sonunda öğrencilerin medyada yapım ve üretim süreçlerinin genel işleyişi konusunda eleştirel bir bakış açısı kazanmaları ve tarihsel örnekler yoluyla da belirli bir bilgi dağarcığına sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Faruk Çeçen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Kejanlıoğlu, Beybin, vd. ; Medya Politikaları; Ankara; İmge Kitabevi, 2001 - İnceoğlu, Yasemin; Uluslararası Medya; İstanbul; Der Yayınları; 2008 - Herman, Edward; Chomsky, Noam; Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği; İstanbul; BGST Yayınları; 2012 - Adaklı, Gülseren; Türkiye’de Medya Endüstrisi: Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri; Ankara; Ütopya Yayınevi; 2000 - Binark, Mutlu; Barış Kılıçbay; İnternet, Toplum ve Kültür; Ankara; Epos Yayınları; 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Medya ve politika ilişkisi, medyada yapım ve üretim süreçlerine etki eden politik ve ekonomik faktörler, medya politikalarının küresel aktörleri, medyanın dönüşümü, yeni medya politikaları konuları işlenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 1 5
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 4 5 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgilendirme
2 Medya politikalarının alanı, kapsamı ve içeriği
3 19. yüzyıldan günümüze kitle iletişimi
4 Medya politikalarının küresel aktörleri
5 Çokuluslu medya devleri ve küresel medya düzeni
6 ABD’de medya politikaları
7 Avrupa Birliği’nde medya politikaları
8 İngiltere’de medya politikaları
9 ARA SINAV
10 İngiltere’de medya politikaları
11 Ortadoğu’da medya politikaları
12 Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne yayıncılık ve politika ilişkisi
13 Cumhuriyet döneminde yayıncılık ve medyanın dönüşümü
14 Türkiye’de medya politikasının aktörleri ve yasal düzenlemeler
15 Türkiye’de ve dünyada yeni medya politikaları
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236851 Geçmişten günümüze kitle iletişimi ve medyanın gelişimini bilir
2 1236852 Küresel medya aktörlerini ve düzenini bilir
3 1236853 Medya, politika ve ekonomik güç odakları ilişkisini değerlendirir
4 1236930 Medyada yapım ve üretim süreçlerinin genel işleyişi konusunda eleştirel bir bakış açısı kazanır
5 1236931 Yeni medya politikalarını değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3
2 4 4 4
3 5 5
4 2 2
5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek