Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS432 AB Yayın Politikaları 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Ders kapsamında Avrupa Birliği'nin kuruluş süreci ve bu sürecin ardında yatan tarihi-kültürel dinamikler, bu dinamiklerin medya politikalarını şekillendirme süreçleri hakkında bilgi verilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Turgut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mine Gencel Bek (der.) (2003). Avrupa Birliği ve Türkiye'de İletişim Politikaları. Ankara: Ümit Yayıncılık. Esra Arslan (2008). Avrupa Birliği ve Gazetecilik. Ankara: Ütopya Yayınevi. Ayşe Asker, Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde (1999-2005) Türkiye'nin Değişen İletişim Politikaları, Global Media Journal, Fall, 2010. Vedat Çakır, Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Televizyon Reklamlarına Yönelik Düzenlemeler, Selçuk İletişim 5:1, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği'nin gelişimi; AB'nin kurumsal yapısı ve mevzuatlar; Medya özgürlüğü ve AB Medya politikaları; Uyum süreci; Türkiye'deki medya politikaları; Türk medya politikalarının AB mevzuatına uyumu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 1 5
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 4 5 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, dersin işleyişi ve değerlendirilmesine ilişkin bilgi verilmesi
2 Avrupa Kavramı, Gelişimi, Kurumlar (AKÇT-AET-AT-AB) ve Türkiye
3 AB'nin Karar Organları ve İşleyişleri
4 Türkiye-AB İlişkilerinin Gelişimi
5 AB Medya Politikaları ve Kültürel Temelleri
6 Sınırsız Televizyon Direktifi (1989)
7 Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Tartışmalar (BBC)
8 Görsel İşitsel Medya Politikaları (MEDİA I-II-III-IV)
9 ARA SINAV
10 AB Medya Politikaları-Azınlık Hakları
11 AB ve Medya okuryazarlığı
12 AB Gazeteciliği
13 Uyum Sürecinde Türkiye'de TV Yayıncılığındaki Dönüşümler
14 Uyum Sürecinde Türkiye'de TV Yayıncılığındaki Dönüşümler
15 Genel Değerlendirme
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1236923 AB'nin gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur.
2 1236924 AB'nin kurumsal yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
3 1236925 AB medya ve yayıncılık politikaları ve temel kavramları hakkında bilgi ve analiz becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek