Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS402 Veri Gazeteciliği 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Gazetecilik pratikleri çerçevesinde veri bulma, toplama, analiz etme, veriden hikaye oluşturma ve görselleştirmeyi içeren araştırma ve sunum becerisini kazandırma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Sinan KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Houston, B. (2019). Data for Journalists A Practical Guide for Computer-Assisted Reporting, Fifth Edition, New York: Routledge. http://www.verigazeteciligi.com https://hackastory.com/tools/ http://datadrivenjournalism.net/resources http://ejc.net/resources

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veri Gazeteciliğinin tanımı ve tarihi, dağınık verinin tanımı, veri doğrulama, veri türlerini tanıma ve anlama, veri ile hikaye oluşturma, veri kazıma teknikleri, veri temizleme ve veri görselleştirme teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
22 Proje Hazırlama 2 15 30
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, veri gazeteciliği nedir? Nereden gelmektedir?
2 Veri gazeteciliği uygulama örnekleri
3 Veri türlerini tanıma ve anlama, veri doğrulama
4 Verilerden hikaye bulma ve örnekler
5 Veri kaynakları, Veri toplama araçları
6 Veri toplama araçları uygulamaları
7 Veri temizleme ve analiz araçları
8 Ara sınav
9 Temel istatistik çalışmaları
10 Veri temizleme ve analiz araçları uygulamaları
11 Veri görselleştirme araçları
12 Veri görselleştirme araçları uygulamaları
13 Açık veri ve veri gazeteciliğinde etik
14 Öğrenci projelerinin sunumu ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288945 Veri gazeteciliğinin uygulama alanlarını tanır.
2 1288946 Veri gazeteciliği için uygun yazılım teknolojilerini kullanır.
3 1288947 Verileri görselleştirerek haber oluşturur.
4 1288948 Dijital verileri uygun teknikleri kullanarak doğrular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 2 2
3 5
4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek