Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS406 Karakter Geliştirme Teknolojileri ve Drama 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilerin karakter geliştirme teknolojileri konusunda teorik açıdan bilgi sahibi olması ve uygulamalı olarak uzmanlaşması hedeflenmektedir. Karakterin üç boyutlu animasyonu gibi farklı teknolojileri kullanma becerileri kazanmalarının yanı sıra drama teknikleriyle yaratıcılıklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında karakter tasarımının teorik kapsamı, karakterin görsel, psikolojik, sosyal ve kültürel özellikleri, animasyon karakterin çizim süreci, karakterlerin modellenmesi gibi konulara yer verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
23 Proje Sunma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Karakter tasarımının teorik çerçevesi
3 Karakterin görsel, psikolojik, sosyal ve kültürel özellikleri
4 Animasyon karakterlerin çizim süreci
5 Proje tasarımı
6 Modelleme
7 Karakter tasarımının sahnelenmesi
8 Drama ve yaratıcılık
9 Vize
10 Drama etkinliği
11 Karakter oluşturma ve modelleme
12 Üç boyutlu animasyonda karakter oluşturma
13 Proje kapsamında atölye çalışması
14 Proje sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288970 Öğrenciler canlandırmaya uygun karakter tasarım yöntemlerini açıklayabilecektir. 
2 1288971 Öğrenciler karakterlerini, canlandırmaya uygun tasarım yöntemlerini kullanarak tasvir edebilecektir. 
3 1288972 Öğrenciler ortaya çıkan karakteri uygun şekilde sunabilecektir. 

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 4 4
2 3 5 3 5 5
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek