Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFS404 Halkla İlişkilerde Kampanya Yönetimi 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, halkla ilişkilerde proje düzenlemenin önemini vurgulayarak, öğrencileri halkla ilişkiler proje yöneticisi olarak sektöre hazırlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Burcu ALTIPARMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nilay Yurdakul Başok, Gül Coşkun, Teoriden Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri: Ödüllü Örnek Uygulamalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2008. A. Bülend Göksel, Nilay Başok Yurdakul, Temel Halkla İlişkiler Bilgileri, Ege Üniversitesi Basımevi, 2002. Ceyda Aydede, Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyaları, MediaCat

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında halkla ilişkiler uygulamalarının gelişimi, proje oluşturma süreçleri, örnek uygulamalar ele alınacak. Uygulamalı olarak halkla ilişkiler sürecinin dört aşamasını içeren projeler üretilecek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1
41 Proje Sunma 0 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
12 Takım/Grup Çalışması 2 2 4
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 1 1
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 2 4 8
23 Proje Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, kaynak önerileri ve genel giriş, uygulama gruplarının oluşturulması.
2 Halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin gelişimi ve halkla ilişkiler süreci
3 Halkla ilişkiler uygulamalarında araştırma
4 Halkla ilişkiler uygulamalarında planlama
5 Halkla ilişkiler uygulamalarında uygulama
6 Halkla ilişkiler uygulamalarında değerlendirme
7 Halkla ilişkiler ve hedef kitle
8 Arasınav
9 Halkla ilişkiler alanındaki ulusal yarışmalar
10 Örnek proje analizi
11 Örnek proje analizi
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288914 Proje kavramını tanımlar ve halkla ilişkiler alanı ile ilişkilendirir.
2 1288915 Halkla ilişkiler sürecinin tüm aşamalarını uygular.
3 1288916 Halkla ilişkiler sürecini tanımlar, yönetir ve analiz eder.
4 1288917 Halkla İlişkiler projelerinde araştırma ve ölçümleme tekniklerini kullanır.
5 1288918 Proje sürecini sosyal bilimlerde araştırma ile ilişkilendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3 3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek