Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT106 Ekoloji 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Tarımsal üretimde ekolojik şartlara uygun tür ve çeşitleri seçebilmek amacıyla canlıların kendi aralarındaki ve çevre koşulları ile aralarındaki karşılıklı ilişkileri ve bunun temel ilkelerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Eser, D., 1997. Tarımsal Ekoloji (2. baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No.1473, Ders Kitabı No. 438. Ankara. 176s. 2. Eser, D., Geçit H.H., Emeklier, H.Y., 2000. Tarımsal Ekoloji Terim ve Tanımlar Sözlüğü (2. baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No.1474, Ankara. 95s. 3. Gökmen, S., 2007. Genel Ekoloji. Nobel Yayınları, Ankara. 474s. 4. Genç, İ., Tükel, T., 1996. Tarımsal Ekoloji. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yayın No. 29, Adana. 155s. 5. Ders Notları ve Çeşitli kaynaklarla zenginleştirilmiş ppt sunusu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekoloji ve tarım etkileşimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekoloji biliminin ve alt bilim dallarının tanıtılması Ekoloji Ders Notu-2020.pdf
2 Ekosistem ve ekosistemdeki bozulmaların tarım ve çevreye etkileri
3 Çevre ve çevre faktörleri
4 Ekolojiyle ilgili önemli ve güncel kavramların açıklanması (sera etkisi, küresel ısınma vb)
5 İklim faktörleri
6 Işık ve tarım ilişkisi
7 Işık ve tarım ilişkisi
8 Sıcaklık ve tarım ilişkisi
9 Sıcaklık ve tarım ilişkisi
10 Ara sınav
11 Hava ve tarım ilişkisi; Karbondioksit-Oksijen döngüsü Rüzgar ve tarım ilişkisi; Su ve tarım ilişkisi
12 Tarım-toprak ilişkisi
13 Toprak ve verimlilik
14 Tarımsal üretimde karşılaşılabilecek ekolojik sorunlar ve çözüm önerileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230443 Ekoloji, ekosistem ve çevre kavramlarını bilir.
2 1230444 Tarım ve çevre ilişkisini öğrenir.
3 1230445 İklim ve tarım ilişkisini öğrenir.
4 1230446 Sıcaklık, ışık, rüzgar, su ve yağışların etkilerini öğrenir.
5 1230447 Tarım ve toprak ilişkilerini, toprak özellikleri, toprak verimliliği ve toprak mikroorganizmalarının etkilerini öğrenir.
6 1230453 Tarımsal üretimde ekolojik faktörlerden kaynaklanan sorunları ve çözüm önerilerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek