Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB113 Çevre Ekolojisi 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Çevre konusunu çeşitli açılardan inceleyerek konuyla ilgili temel kavramları kazanabilme ve yorumlayabilme becerisini kazandırmak. Temel ekolojik prensipleri anlamak, çevre problemlerini gidermeye ve ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çözüm, yöntem ve araçları geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayşe KULEYİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kocataş, A.2012. Ekoloji, Çevre Biyolojisi. 12. Baskı. Dora Basın Yayım Bursa Şişli, M., 1999. Ekoloji, Çevre Bilim, 2. Baskı Gazi Kitabevi Ankara Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., 1994, Ekolloji ve Çevre Bilimleri, 2. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., 1993, Çevre ve Ekoloji, 5. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre biliminin çeşitli yönlerden ele alınması, Ekosistemler, Ekosistemlerin İncelenmesi, Ekosistemlerde Enerji Akışı, Ekoloji ve madde döngüleri, Ekoloji, Flora ve Fauna, Biyoçeşitlilik. Çeşitli çevre kirlenmesi türleri ve bunların kontrolü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 14 1 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekoloji ve Genel Tanımı ekoloji giriş ders 1.ppt
2 Canlılar Arası Etkileşim ve Ekolojik Niş ekoloji giriş ders 1.ppt
3 Ekosistemler ekoloji ders 2.ppt
4 Biyolojik Çeşitlilik ekoloji ders 2.ppt
5 Ekosistemlerde Enerji ve Madde Akışı ekoloji ders 3.pptx
6 Besin Zincirleri ve besin Ağları ekoloji ders 3.pptx
7 Doğal Kaynaklar ve Ötrifikasyon ekoloji ders 4.ppt
8 Ekosistemin Değişmesi, Ekosisteme İnsan Etkisi ekoloji ders 4.ppt
9 Arasınav
10 Toprak Kirliliği ekoloji çevre ders 5 son.ppt
11 Su Kirliliği ve ekosisteme etkileri ekoloji çevre ders 5 son.ppt
12 Küresel ısınma etkileri , Hava Kirliliği ve Gürültü Kirliliği ekoloji çevre ders 5 son.ppt
13 Katı atık yönetimi ve ekosisteme etkileri ekoloji çevre ders 5 son.ppt
14 Sürdürülebilir kalkınma ve çevre ekoloji çevre ders 5 son.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499869 Ekolojide temel kavramları tanımlar.
2 1499870 Ekosistem faktörlerini sıralayabilir ve ekosistemdeki enerji ve besin maddesi döngüsünü tanımlar
3 1499871 Çevre, insan-çevre ilişkisini ve kirlenme kavramlarını tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 2 2 1 1 2
2 5 2 3 2 2 1 3
3 4 3 2 2 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek