Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBBİO108 Botanik-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı, öğrencilere bitki vejetatif ve generatif organlarının genel özelliklerini , morfolojisini ve anatomisini öğretmek ve bitkilerin fizyolojik özelliklerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkan Yalçın, Prof. Dr. Hasan Korkmaz, Doç. Dr. Z. Tülay Aytaş Akçin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kadıoğlu, A. ve Kaya, Y., 2009. Genel Botanik, Gündüz Ofset Matbaacılık, Trabzon. Mauseth J.D., 2012. BOTANİK BİTKİ BİYOLOJİSİNE GİRİŞ, NOBEL YAYINLARI, ANKARA,

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin sonunda, öğrenciler botaniğin temel konuları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bitkilerin genel morfolojik ve anatomik yapıları ve fizyolojileri ile ile ilgili özellikleri öğrenmiş olacaklardır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 15 15
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organografi tanımı, bitkilerdeki vegetatif organlar, gövdenin dış morfolojisi.
2 Gövde metamorfozları, gövdenin primer ve sekonder anatomik yapısı.
3 Odun (Sekonder ksilem) ve bitkilerde odun dokusundaki farklılıklar.
4 Yaprağın dış morfolojisi ve yarak metamorfozları, yaprak anatomisi.
5 Kökün dış morfolojisi ve kök metamorfozları.
6 Kökün primer ve sekonder anatomik yapısı.
7 Bitkilerde generatif organlar, çiçek ve kısımları.
8 Meyve ve meyve tipleri.
9 Tohum ve tohum çimlenmesi.
10 Ara sınav
11 Bitkiler ve su, bitkilerde su ve mineral maddelerin alınımı ve taşınma yolları ve bitkilerde su dengesi.
12 Kökler tarafından suyun absorpsiyonu ve kıslemde suyun taşınımı.
13 Fotosentez ve ışığa bağlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar.
14 Fotosolunum ve C4 metabolik yolu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1228275 Botanik anabilim dalının çeşitli konularında sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir.
2 1228277 Botanik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir. Bitkiler ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
3 1228278 Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
4 1228279 Botanik ana bilim dalının alt bilim dallarında gerekli olan kuramsal bilgilere sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 3 5
2 5 4 4 4 4 4 5
3 5 3 4 4 5 5 4
4 4 4 5 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek