Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBKİM103 Genel Kimya I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Genel Kimyadaki temel kavramları öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Kocaokutgen, Prof. Dr. Metin Aydın, Prof. Dr. Ender Biçer

Ön Koşul Dersleri

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kimyaya Giriş, Madde ve Kimya, Semboller, Formüller ve Denklemler, Periyodik Tablo, Elektron Dağılımları, Atomun Yapısı, Kimyasal Bağlar, Elementler, Bileşikler, Kimyasal Eşitlikler ve Nicel Bağıntılar, Stokiyometri, Mol Kavramı, Gazlar, Sıvılar ve Katılar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyaya Giriş 1 Genel kimya I Giriş.pdf
2 Madde ve Kimya
3 Semboller, Formüller ve Denklemler
4 Periyodik Tablo
5 Elektron Dağılımları
6 Atomun Yapısı
7 Kimyasal Bağlar
8 Elementler
9 Arasınav
10 Bileşikler
11 İyonik dengeler: Tampon çözeltiler
12 Stokiyometri
13 Mol Kavramı
14 Gazlar, Sıvılar ve Katılar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1245489 Kimyaya Giriş, Madde ve Kimya, Semboller,
2 1245490 Formüller ve Denklemler, Periyodik Tablo
3 1245491 Elektron Dağılımları, Atomun Yapısı, Kimyasal Bağlar
4 1245492 Elementler, Bileşikler, Kimyasal Eşitlikler ve Nicel Bağıntılar
5 1245493 Stokiyometri, Mol Kavramı, Gazlar, Sıvılar ve Katılar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 4
4 4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek