Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT106 Ekoloji 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilere,bitki koruma yönünden “ekolojinin“ önemi hakkında bilgi vermek, tarımsal verimin arttırılması ve kaliteli ürün yetiştirme hususunda ekoloji bilgisinin önemi ve ekolojinin Türkiye’de bitkisel üretimdeki rolünden bahsedilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İzzet AKÇA

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dersi alan öğrenciler, bitkisel üretimde yetiştirme faktörlerinin (ekolojik faktörler; ışık, sıcaklık, yağış, nem, toprak ve canlı faktörlerin) neler olduğunu öğrenecek ve bunların tarımsal üretimi hangi oranda etkilediğini kavrama yeteneğine sahip olacaktır.Sürdürülebilir tarım felsefesine dayanılarak, daha az çevre kirliliğiyle tarımın geliştirilmesi için gerekli üretim becerisinin kazanılması sağlanacaktır. Türkiye’nin tarım bölgelerini, arazi varlığını, demografik yapısını değerlendirme yetisine sahip olmaktadırlar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bitkilerde büyüme ve gelişme üzerine çevre faktörlerinin etkilerinin anlaşılması. Ekoloji, tarımsal ekoloji, tarla bitkileri ekolojisi ve bitki ekolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, doğal ve agroekosistemlerin evrimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 20 20
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekosistem özellikleri 2019-2020 ekoloji ders notları.pptx
2 Atmosfer ve iklim
3 Işık: dalga boyu, şiddeti, ışıklanma süresi
4 ışık üzerine etki eden faktörler
5 ışığın bitkiler için önemi
6 sıcaklık
7 sıcaklığa etki eden faktörler
8 ara sınavı
9 bitkilerin sıcaklık ihtiyacının hesaplanması
10 sıcaklığın bitkiler için önemi
11 düşük ve yüksek sıcaklığın bitkiler üzerindeki etkisi
12 dogada C ve N döngüsü
13 rüzgar
14 su

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528177 Çevre ve ekolojide önemli kavramlar öğrenilir.
2 1528178 Ekolojide ışığın önemi öğrenilir.
3 1528179 Ekolojide sıcaklığın önemi öğrenilir.
4 1528180 Ekoloji de suyun önemi öğrenilir.
5 1528181 Ekolojide toprağın önemi öğrenilir.
6 1528182 coğrafi konum ile ilgili bilgiler öğrenilir.
7 1528183 Yağış bilgileri öğrenilir.
8 1528184 iklim ve tarımın önemi ile ilgili bilgiler kazanılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76098 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 76101 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 71647 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 76096 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 76097 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 71645 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 71649 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 71648 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 76099 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 76100 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 71646 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 3
3 4 5
4
5
6
7 5
8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek