Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBBİO108 Botanik-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı, öğrencilere bitki vejetatif ve generatif organlarının genel özelliklerini , morfolojisini ve anatomisini öğretmek ve bitkilerin fizyolojik özelliklerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkan Yalçın, Doç. Dr. Hasan Korkmaz, Doç. Dr. Tülay Aytaş Akçin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kadıoğlu, A. ve Kaya, Y., 2009. Genel Botanik, Gündüz Ofset Matbaacılık, Trabzon. Mauseth J.D., 2012. BOTANİK BİTKİ BİYOLOJİSİNE GİRİŞ, NOBEL YAYINLARI, ANKARA,

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin sonunda, öğrenciler botaniğin temel konuları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bitkilerin genel morfolojik ve anatomik yapıları ve fizyolojileri ile ile ilgili özellikleri öğrenmiş olacaklardır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
3 Bütünleme Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organografi tanımı, bitkilerdeki vegetatif organlar, gövdenin dış morfolojisi.
2 Gövde metamorfozları, gövdenin primer ve sekonder anatomik yapısı.
3 Odun (Sekonder ksilem) ve bitkilerde odun dokusundaki farklılıklar.
4 Yaprağın dış morfolojisi ve yarak metamorfozları, yaprak anatomisi.
5 Kökün dış morfolojisi ve kök metamorfozları.
6 Kökün primer ve sekonder anatomik yapısı.
7 Bitkilerde generatif organlar, çiçek ve kısımları.
8 Meyve ve meyve tipleri.
9 Tohum ve tohum çimlenmesi.
10 Ara sınav
11 Bitkiler ve su, bitkilerde su ve mineral maddelerin alınımı ve taşınma yolları ve bitkilerde su dengesi.
12 Kökler tarafından suyun absorpsiyonu ve kıslemde suyun taşınımı.
13 Fotosentez ve ışığa bağlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar.
14 Fotosolunum ve C4 metabolik yolu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1228285 1-Botanik anabilim dalının çeşitli konularında sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir.
2 1228287 Botanik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.Bitkiler ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
3 1228289 3-Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
4 1228292 4-Botanik ana bilim dalının alt bilim dallarında gerekli olan kuramsal bilgilere sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68366 Bitki Koruma ile ilgili mevzuata hakim olur
2 68369 Mesleki çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır
3 63888 Bitkilerdeki abiyotik problemleri tanır, teşhis eder ve gerekli önerilerde bulunur.
4 68364 Bitki Koruma konularını ve ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
5 68365 Bitki koruma alanındaki sorunlara ait verileri toplar ve analiz eder.
6 63886 Doğal kaynakların korunması, iyi tarım ve ekolojik tarım uygulamaları hakkında güncel bilgilere sahip olur.
7 63890 Bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
8 63889 Hayat boyu öğrenme prensibinin kariyerindeki önemini kavrar, bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 68367 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 68368 Kendi alanındaki evrensel bilgileri izleyebilir ve alanındaki kişilerle iletişim kurabilir.
11 63887 Bitki hastalıklarını, zararlılarını, yabancı otları ve kentsel zararlıları teşhis eder, bunların biyolojisi ve zarar şekillerini bilir, en uygun koruma ve mücadele yöntemleri konularında temel bilgilere sahip olur