Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT106 Ekoloji 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Tarımsal üretimde ekolojik şartlara uygun tür ve çeşitleri seçebilmek amacıyla canlıların kendi aralarındaki ve çevre koşulları ile aralarındaki karşılıklı ilişkileri ve bunun temel ilkelerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Eser, D., 1997. Tarımsal Ekoloji (2. baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No.1473, Ders Kitabı No. 438. Ankara. 176s. 2. Eser, D., Geçit H.H., Emeklier, H.Y., 2000. Tarımsal Ekoloji Terim ve Tanımlar Sözlüğü (2. baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No.1474, Ankara. 95s. 3. Gökmen, S., 2007. Genel Ekoloji. Nobel Yayınları, Ankara. 474s. 4. Genç, İ., Tükel, T., 1996. Tarımsal Ekoloji. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yayın No. 29, Adana. 155s. 5. Ders Notları ve Çeşitli kaynaklarla zenginleştirilmiş ppt sunusu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekoloji ve tarım etkileşimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekoloji biliminin ve alt bilim dallarının tanıtılması Ekoloji Ders Notu-2020.pdf
2 Ekosistem ve ekosistemdeki bozulmaların tarım ve çevreye etkileri
3 Çevre ve çevre faktörleri
4 Ekolojiyle ilgili önemli ve güncel kavramların açıklanması (sera etkisi, küresel ısınma vb)
5 İklim faktörleri
6 Işık ve tarım ilişkisi
7 Işık ve tarım ilişkisi
8 Sıcaklık ve tarım ilişkisi
9 Sıcaklık ve tarım ilişkisi
10 Ara sınav
11 Hava ve tarım ilişkisi; Karbondioksit-Oksijen döngüsü Rüzgar ve tarım ilişkisi; Su ve tarım ilişkisi
12 Tarım-toprak ilişkisi
13 Toprak ve verimlilik
14 Tarımsal üretimde karşılaşılabilecek ekolojik sorunlar ve çözüm önerileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503214 Ekoloji, ekosistem ve çevre kavramlarını bilir.
2 1503215 Tarım ve çevre ilişkisini öğrenir.
3 1503216 İklim ve tarım ilişkisini öğrenir.
4 1503217 Sıcaklık, ışık, rüzgar, su ve yağışların etkilerini öğrenir.
5 1503218 Tarım ve toprak ilişkilerini, toprak özellikleri, toprak verimliliği ve toprak mikroorganizmalarının etkilerini öğrenir.
6 1503219 Tarımsal üretimde ekolojik faktörlerden kaynaklanan sorunları ve çözüm önerilerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76151 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 71796 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 71799 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 71801 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 76152 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 76153 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 71798 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 71800 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 71802 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 71803 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 76154 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 71797 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 5
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek